Yn eisiau: Technegydd/Gyrrwr Teithiau (cyfnod penodol tymor yr hydref Medi-Rhagfyr 2019)

Mae Ballet Cymru yn gwmni teithiol proffesiynol arobryn, sydd wedi’i leoli yng Nghasnewydd, Cymru, y Deyrnas Unedig. Rydym yn chwilio am Dechnegydd/Gyrrwr brwdfrydig, hyblyg a dibynadwy i ymuno â’r tîm Technegol.

Rhaid i ymgeiswyr amlygu gwybodaeth am osod goleuadau a systemau sain, a chynorthwyo â’r gwaith o lwytho/dadlwytho setiau ac offer. Bydd y Technegydd hefyd yn gyfrifol am rannu’r gwaith o yrru cerbydau’r daith.

I gael eich ystyried ar gyfer y rôl hon, bydd angen i chi fodloni’r gofynion sylfaenol a bod ar gael 30 Medi-7 Rhagfyr 2019.

Ffi: £450 yr wythnos ar gontract tymor penodol, gyda chyfleoedd posibl i gymryd rhan mewn teithiau pellach gyda Ballet Cymru.

I wneud cais, cyflwynwch eich CV, ynghyd â manylion am eich sgiliau a’ch profiad, i’r:

Jenny Isaacs: jennyisaacs@welshballet.co.uk

Please contact us if you would like to communicate in Welsh.

Tour-Technician-2019-more-detailsW

Cynhelir y cyfweliadau ar gyfer yr ymgeiswyr detholedig yng Nghasnewydd, Cymru ym mis Medi 2019.

Mae Ballet Cymru yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal ac yn hyrwyddo amrywiaeth yn weithredol ledled y sefydliad.

Back to News