Technegydd Teithiol/Gyrrwr Yn Eisiau (contract tymor penodol dros dymor yr haf, rhwng mis Mai a mis Gorffennaf 2019)

Romeo a Juliet (c) Sian Trenberth

Mae Ballet Cymru yn gwmni teithiol proffesiynol arobryn, sydd wedi’i leoli yng Nghasnewydd, Cymru, y Deyrnas Unedig. Rydym yn chwilio am Dechnegydd/Gyrrwr brwdfrydig, hyblyg a dibynadwy i ymuno â’r tîm Technegol.

Rhaid i ymgeiswyr amlygu gwybodaeth am osod goleuadau a systemau sain, a chynorthwyo â’r gwaith o lwytho/dadlwytho setiau ac offer. Bydd y Technegydd hefyd yn gyfrifol am rannu’r gwaith o yrru cerbydau’r daith.

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y rôl hon, bydd angen i chi fodloni’r gofynion sylfaenol, a bod ar gael rhwng 27 Mai ac 8 Gorffennaf 2019.

Ffi: £450 yr wythnos ar gontract tymor penodol, gyda chyfleoedd posibl i gymryd rhan mewn teithiau pellach gyda Ballet Cymru.

I wneud cais, cyflwynwch eich CV, ynghyd â manylion am eich sgiliau a’ch profiad, i’r:

Cyfarwyddwr Artistig, Darius James OBE: dariusjames@welshballet.co.uk

 

Tour Technician 2019 -more detailsW

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer yr ymgeiswyr a ddetholwyd ym mis Chwefror 2019, a hynny yng Nghasnewydd, Cymru.

Mae Ballet Cymru yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal ac yn hyrwyddo amrywiaeth yn weithredol ledled y sefydliad.

Back to News