Technegydd Teithio Yn Eisiau

Technegydd Teithio Yn Eisiau
(cyfnod penodol tymor yr hydref, misoedd Hydref – Rhagfyr 2018)

Cwmni ballet proffesiynol yw Ballet Cymru, sydd â’i ganolfan yng Nghasnewydd, De Cymru, ac sy’n mynd â chynyrchiadau dihafal a chydnaws ar daith i oedfannau drwy hyd a lled gwledydd Prydain bob blwyddyn.

Y Rôl
Mae Ballet Cymru ar drywydd Technegydd brwdfrydig, hyblyg a dibynadwy i ymuno â thîm o un neu ddau dechnegydd a’r Rheolwr Technegol ar daith hydref y Cwmni. Bydd y Rôl yn cynnwys rhoi help llaw i wneud y get-in a’r get-out, gan gynnwys llwytho a dadlwytho fan deithio, ac o bryd i’w gilydd bod yn gyfrifol am osod cefnlenni a’r llenni ystlys a rhoi cyfarwyddiadau i’r criw lleol.

Rhaid i’r ymgeiswyr ddangos peth gwybodaeth mewn unrhyw un o’r meysydd canlynol: gosod a ffocysu goleuadau, Q- Lab (Sain), taflunio a meddalwedd Isadora. Bydd y Technegydd yn rhannu rheoli’r sioe naill ai ar y goleuadau neu Q-lab â’r technegwyr eraill, a phan na fydd yn rheoli bod ar lefel y llwyfan, i roi cliriad i’r dawnswyr.

Bydd gofyn i’r Technegydd hefyd rannu gyrru fan hur yn ystod y daith, felly rhaid i ymgeiswyr am y rôl yma fod yn 21 oed neu’n hŷn, a chanddyn nhw drwydded yrru lân ers o leiaf tair blynedd. Y cwmni fydd yn talu treuliau teithio a llety dros nos yn ôl y gofyn ar gyfer y rhaglen deithio.

Cadwir y cerbydau, yr eitemau a’r offer teithio yng nghanolfan y cwmni yng Nghasnewydd rhwng cyfnodau teithio, felly’n ddelfrydol yn Ne Cymru neu Fryste y bydd cartref y person i’r rôl yma.
Bydd Ballet Cymru yn mynd â dau gynhyrchiad ar daith drwy hyd a lled gwledydd Prydain yn yr hydref, ac er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y rôl yma bydd gofyn i chi fod ar gael 1 Hydref – 12 Rhagfyr 2018. Rhestrir dyddiadau sioeau’r Cwmni yma: http://welshballet.co.uk/whats-on/tour-dates

Cyflog £450 yr wythnos, cytundeb cyfnod penodol.

I wneud cais, anfonwch eich CV a manylion eich profiad perthnasol at Darius James, Cyfarwyddwr Artistig, Ballet Cymru dariusjames@welshballet.co.uk

Cynhelir y cyfweliadau ddechrau mis Medi yng Nghasnewydd, De Cymru.

Cofiwch: dim ond at ymgeiswyr a ddetholwyd i gael cyfweliad y byddwn yn anfon ateb.
Mae Ballet Cymru yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal
Elusen Rhif 1000855

Back to News