Taith Haf 2018

081-2-SianTrenberthMae Ballet Cymru, a enwebwyd yn Gwmni Annibynnol Gorau yng Ngwobrau Dawns Cenedlaethol Cylch y Beirniaid, ac enillydd y Cynhyrchiad Dawns Gorau yng Ngwobrau Theatr Cymru 2018, yn edrych ymlaen at roi tro eto am y cynhyrchiad hudol a phoblogaidd Cinderella ar ei Daith Haf 2018.
Mae Ballet Cymru yn ymfalchïo mewn bod yn wahanol a dydi Cinderella ddim yn eithriad yn hyn o beth, ac iddo sgôr wedi’i chomisiynu’n arbennig ac elfennau syrcas creadigol, wedi’u cydasio â dawns glasurol o’r radd flaenaf. Cydweithiodd Ballet Cymru â’r cyfansoddwr arobryn Jack White a’r Cwmni Syrcas Citrus Arts i ddeffro yn y cof fyd syfrdanol o ryfeddod a hud.
Mae yma goreograffi gan yr enillydd Gwobr Cymru Greadigol Darius James ac Amy Doughty, a Ballet Cymru yn rhoi bywyd o’r newydd i ballet pefriol sy’n eli i’r galon wedi’i seilio ar y stori dylwyth teg fythol, gan ddefnyddio cydasiad dihafal y cwmni o dechneg glasurol ac adrodd straeon.
Cyd-gynhyrchiad rhwng Ballet Cymru a Theatr Glan yr Afon ydi Cinderella, ar y cyd â Citrus Arts.
Mae’r daith yn cychwyn yng Nglan yr Afon yng Nghasnewydd ar yr 11eg a’r 12fed o Fai. I weld gweddill dyddiadau’r daith, cliciwch yma.

Back to News