Taith Gyffwrdd a pherfformiadau a ddisgrifir yn glywedol

Am y tro cyntaf erioed, bydd Ballet Cymru yn cynnig dau berfformiad a ddisgrifir yn glywedol ar gyfer The Light Princess, y cyntaf yn ein perfformiad yng Nghasnewydd ar yr 20fed Mai, a’r ail yn Theatr Torch yn Aberdaugleddau ar yr 21ain Mehefin. Bydd gennym hefyd Daith Gyffwrdd awr cyn pob perfformiad. Pedwar neu bum dawnsiwr o’r cwmni fydd hyn, ar lwyfan yn eu gwisgoedd, yn rhoi lle i’r rheini ar y Daith Gyffwrdd deimlo eu cyhyrau, eu symud, eu gwisgoedd. Teimlir y set a’r llwyfannu ac eglurir y tafluniadau. Ein disgrifiwr clyweled, Alistair Sill, fydd yn arwain y Teithiau Cyffwrdd yng nghwmni’r Swyddog Allgyrch Sian Rowlands a’r Cyfarwyddwr Artistig Cynorthwyol Amy Doughty yn cynorthwyo. I gadw’ch lle yng Nghasnewydd, cliciwch ar y cyswllt.
Anfonir llyfryn clyweled ymlaen llaw hefyd at y bobl sy’n cadw lle ar ein Teithiau Cyffwrdd (a recordir ac a gyfieithir i’r Gymraeg) gan gynnwys gwybodaeth am y cwmni (ein hanes), The Light Princess a’r dawnswyr. Bydd gennym hefyd daflenni gweledol y stori a llyfrynnau hyddeall ar gael i’r perfformiadau i gyd.
Byddwn yn croesawu ymateb gan bobl aeth ar y Daith Gyffwrdd yng Nghasnewydd (bron fel grw^p ffocws) er mwyn pwyso a mesur pa mor fuddiol oedd y gwasanaethau yma a beth allwn ei wella i ymorol ein bod yn cynnig y profiad gorau fyw bosib.
Byddwn yn cynnig cyfieithiad Cymraeg ar ffurf capsiynau drwy daflunio i’r gân yn y ballet ac rydym yn ymgymryd, ymhen yr hir a’r hwyr, i gynnig trosiad Iaith Arwyddion Prydain hefyd.

Back to News