Swyddog Mynediad ac Allgymorth (Amser Llawn)

Teitl Swydd Swyddog Mynediad ac Allgymorth (Amser Llawn)
Cyflog £17K – £18K, yn dibynnu ar brofiad
Oriau 37.5 awr yr wythnos (gan gynnwys rhai penwythnosau a gyda’r nosau yn ôl yr angen)
Dyddiad Dechrau Cyn gynted â phosibl
Hyd Contract cyfnod penodol am 1 flwyddyn (gyda’r posibilrwydd o estyniad yn dibynnu ar gyllid)
Lleoliad Stiwdios Ballet Cymru yng Nghasnewydd, ond yn barod i deithio ledled Cymru

 

Bydd y Swyddog Mynediad ac Alllgymorth yn rheoli rhaglenni addysg dawns presennol y cwmni, yn ogystal â datblygu rhaglenni newydd, sy’n canolbwyntio’n benodol ar gynhwysiant ac amrywiaeth. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio’n agos gyda Chyfarwyddwr Artistig i sicrhau bod gwaith Ballet Cymru yn cyrraedd cynulleidfa ehangach ac yn ymgysylltu â chymunedau mewn ffyrdd newydd, perthnasol ac arloesol. Mae’r swydd Swyddog Mynediad ac Allgymorth yn cynnwys gwaith gweinyddol a chyflwyno sesiynau dawns. Nodwch, gan fod y rôl hon yn golygu rhywfaint o waith gyda phlant a phobl ifanc, bydd angen Gwiriad Manylach gan y Swyddfa Datgelu a Gwahardd.

 

I WNEUD CAIS: Lawrlwythwch y Pecyn Cais o www.welshballet.co.uk , neu anfonwch e-bost at jennyisaacs@welshballet.co.uk i ofyn am y pecyn. Anfonwch eich ffurflen gais ynghyd â’ch CV a manylion 2 ganolwr drwy e-bost erbyn 5pm, dydd Gwener 16 Mawrth. Cynhelir cyfweliadau ddydd Iau 22 Mawrth yn Ballet Cymru.

 

Mae Ballet Cymru yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal.

Rhif Elusen 1000855

www.welshballet.co.uk

Back to News