Rhagflas o Ysgol Gynradd Aberbargoed ac Ysgol Bro Sannan ym Mharc Cwm Darran

Cynhyrchodd Red Beetle Films ragflas hyfryd o berfformiad Cinderella Adventure gydag Ysgol Gynradd Aberbargoed ac Ysgol Bro Sannan ym Mharc Cwm Darran.

‘Unwaith eto hyfryd o beth fu gweithio gyda Ballet Cymru gan fod eu brwdfrydedd yn gweithio gyda’n plant ni yn aruthrol ac mae’n sgubo ac yn treiddio drwy’r ysgol.’

 

‘………. allwch chi ddim peidio â chael eich cipio gan frwdfrydedd ac egni’r dawnswyr a drosglwyddir i’r plant. Mae’n gampus, yn wir i chi – yn wirioneddol benigamp!’

 

David Lewis

Prifathro

Ysgol Gynradd Aberbargoed

Back to News