Adolygiad Cinderella Ballet Cymru yn y Roses Theatre

Mesur o werth: 4/5

Rhoes Ballet Cymru fywyd o’r newydd i glasur bythol yn ei ddehongliad calonogol o Cinderella yn The Roses Theatre

Dangosodd Ballet Cymru ddawn a sioncrwydd athletaidd yn ei addasiad iachusol o wreiddiol.

Ers canrifoedd mae stori Cinderella a’i sliper wydr yn dal y dychymyg – o wedd Disney sy’n hoffus ac yn aruthrol o boblogaidd, a Lily James o Downton Abbey yn serennu ynddi, i’r hanes tipyn tywyllach o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg a berthyn i’r Brodyr Grimm. Felly, a ninnau’n shifflo i’n seddi yn y Roses Theatre, allen ni ddim llai na meddwl tybed ai stori dylwyth teg ysgafndroed, smêc fyddai perfformiad Ballet Cymru ynteu adroddiad ‘Grimm’.

Roedd hud yn y gwynt wrth i’r Roses lenwi â mynychwyr brwd y theatr i’r perfformiad unnos, a chynulleidfa Tewkesbury yn ymestyn dros genedlaethau o selogion ballet – gan gynnwys, fawr o syndod, nifer go lew o falerinas bychain gobeithiol, yn eu twtws gorau i’r achlysur arbennig.

Wrth i’r goleuadau bylu roedd tyndra i’w glywed ar unwaith, lleisiau’n sibrwd yn atseinio a’r gair ‘peryg’ i’w glywed – yn pennu cywair bygythiol cwbl addas i’r stori hen gyfarwydd yma lle gwelwn Cinderella yn cael ei phoenydio’n greulon gan ei mam wen a’i brawd a’i chwaer newydd.

O’r eiliad y cododd y llen a’r gerddoriaeth yn cychwyn, roedd distawrwydd ac felly y bu tan y diwedd a dim ond ebychiadau o syndod neu chwerthin yn torri ar ei draws. A’r lleiaf fyw bosib o gelfi oedd ar lwyfan felly’r dawnswyr dawnus oedd canolbwynt y sylw.

Roedd coreograffi Darius James yn drawiadol a sgôr gerddorol y cyfansoddwr Jack White yn wych, ac at ei gilydd roedd perfformiad Ballet Cymru yn dilyn y wedd wreiddiol, yn cychwyn ag adroddwr hollwybodol yn dyfynnu’n uniongyrchol o destun y Brodyr Grimm: ‘Blentyn annwyl, bydd dduwiol a da’.

Cast o naw oedd gan y cynhyrchiad ‘gwnaed yng Nghymru’ – un bychan ond yn sêr pob copa walltog a llawer o ddawnswyr yn newid rhwng dwy rôl, yn dangos nid yn unig sgiliau dawnsio cywrain ond hefyd cryn fedr athletaidd. Roedd Allegra Vianello yn ysgubol yn ei rôl flaenllaw fel Cinderella, yn pirwetio o gwmpas y llwyfan yn dirion osgeiddig a’r symudiadau i’w gweld yn ddiymdrech. Roedd ei symudiadau llithrig, cain yn gwbl groes i ystumiau siarp, chwim Natalie Debono, a bortreadodd y fam wen anfad Aerona yn ddisglair o iasoer. At hynny roedd y bwlch rhwng Cinderella ac Aerona, ei gwefusau’n waetgoch, ei gwisg yn lliw gwin tywyll a’i het fel corn, yn creu gwahaniaeth gweledol rhwng da a drwg ac yn gweithio’n dda ochr yn ochr â’r ddawns gyfleugar – diweddglo un olygfa oedd Aerona’n cicio Cinderella i’r llawr.

Ymhlith perfformiadau amlwg eraill roedd Lydia Arnoux fel y llyschwaer Seren, a Robbie Moorcroft fel y llysfrawd Cas, a’r act ddwbl yn ddigri ac yn fedrus, pob codiad a llam yn berffaith a’r gynulleidfa yn g’lana chwerthin. O’r dechrau i’r diwedd cedwid y ddysgl yn wastad rhwng rhamant, arswyd, drama a doniolwch a thra oedd presenoldeb Aerona ar lwyfan yn dwyn goslef dywyllach, roedd y golygfeydd wedi’u trefnu’n berffaith i gadw’r hwyliau’n galonnog. Mewn un eitem arbennig o siriol daw’r tywysog (Daniel Morrision) a’i ddau ffrind (Mandev Sokhi a Tim Hill) i’r llwyfan gydag ambarelau a’u gweu’n gelfydd i’r act, gan ychwanegu lliw a bywiogrwydd at y llwyfan.

A thra mae hanes y Brodyr Grimm yn cynnwys elfen o arswyd, llwyddodd Ballet Cymru’n gelfydd i gadw’r cynhyrchiad yn gydnaws â theuluoedd, yn cynnwys comedi i osgoi munudau fyddai fel arall yn ingol – a chroeswisgo Cas yn peri chwerthin mwyaf croch y noson!

Wrth reswm pawb, fyddai’r un cynhyrchiad o Cinderella yn gyflawn heb ramant – a bortreadodd prif ddawnswyr Ballet Cymru yn hyfryd, a’r atyniad yn magu o’r cyfarfyddiad swil cyntaf hyd at y ddawns olaf drawiadol. I gau pen mwdwl ar y perfformiad swynol roedd y cynllun goleuo syml ond gweledol ddisglair, dan law Chris Illingworth o Lan yr Afon, a choeden yn blodeuo o flaen llygaid y gynulleidfa, a haid o adar yn dwyn cyrch ar yr awyr mewn cwthwm hardd.

Ar yr un pryd â chynnwys sylfeini clasur bythol, roedd addasiad Ballet Cymru o Cinderella yn llwyddo’n benigamp i fod yn iachusol o wreiddiol, yn cyd-weu acrobateg ac elfennau syrcas â dawns glasurol. Yn hyfryd o hawdd ei ddilyn ac yn ddifyr i hen lofiau ballet a newyddianod fel ei gilydd, Cinderella oedd yr union wledd o stori dylwyth teg roedden ni’n gobeithio amdani.

I gael rhagor o wybodaeth am beth sydd ar ddod yn y Roses Theatre rhowch ganiad i (01684) 295074, ebostio boxo@rosestheatre.org neu fynd i rosestheatre.org yn uniongyrchol.

Gan Kathryn Godfrey © SoGlos Thursday 18 Mehefin 2015

http://www.soglos.com/theatre/38962/Ballet-Cymrus-Cinderella-review-at-the-Roses-Theatre

Back to Reviews