Profiad Harvey Littlefield, derbynnydd Bwrsariaeth Cylch Ballet Llundain, ar gwrs Dawns Haf Cymru 2017

070_Sian Trenberth Photography_DA17-33_BCSummerSchoolDyfarnwyd i Harvey Littlefield, myfyriwr yn Ysgol Ballet Genedlaethol Lloegr, Fwrsariaeth Stanley Hawkins Cylch Ballet Llundain, sy’n coffáu sylfaenwr Cylch Ballet Llundain, oedd yn Gymro balch. Dyma adroddiad Harvey:

“Fel arfer mae rhywun ar bigau’r drain ar ddiwrnod cyntaf un ysgol haf ond ar fy mhen roeddwn yn teimlo croeso i’r cwrs cyfeillgar yma, a’r disgyblion a’r athrawon i gyd yn dderbyngar ac yn gefnogol.

Mae diwrnod yn y cwrs haf yma’n cynnwys dosbarth ballet bore, pas de deux a chyfoes. Y dosbarthiadau ballet dyddiol oedd orau gen i! Roedden nhw’n llawn dop o ymarferion diddorol a brwdfrydedd yr athrawon yn gwneud i chi ymfwrw i be roedd yn ei wneud. Rwyf wrth fy modd mewn dosbarth cymysg (bechgyn a merched) gan fod ein dosbarthiadau ar wahân yn Ysgol Ballet Genedlaethol Lloegr, ond yn ystod y cwrs yma roedd yn braf bod mewn dosbarth gyda’r merched.

Yn y dosbarthiadau cyfoes teimlwn fy mod yn cael crap ar y cyfuniadau’n llawer cyflymach nag y byddwn fel arfer ac roedd y coreograffi hefyd yn her i symud fy nghorff a sut roeddwn i’n gweithio gyda’m partneriaid. Mae’r pas de deux cyfoes yn rhywbeth roeddwn yn cael blas mawr arno a gobeithio y caf ailgydio ynddo yn y dyfodol; yn y flwyddyn i ddod byddaf yn dal i ymdrechu yn yr arddull ddawns yma y bûm i’n gweithio arni yng Nghymru.

Run fath ag Ysgol Ballet Genedlaethol Lloegr, roedd yna bobl o lawer o wahanol genhedloedd hefyd yn yr ysgol haf a hyfryd o beth oedd cyfarfod pobl o Sbaen ac America.

Yn ystod y cwrs, dysgais lawer am hyder gan ein hathro Tim. Llwyddodd Tim i ennyn hyder ynof na wyddwn ei fod gennyf, helpodd fi i ymegnïo mewn agweddau ar ddawns pa un ai arabesque neu pirouette a gweld y pethau cadarnhaol yn fy ngallu, a roes i mi ddirnadaeth o beth allwn ei gyflawni yn y dyfodol. Pan af yn ôl i’r ysgol ym mis Medi byddaf yn gallu cymhwyso hyn i’m hyfforddiant yn gymorth i mi wella ymhellach.

Yn pas de deux roedd gennyf dair partneres wych, Beth Meadway, Natalie Debono ac Emma Black. Rhoes pob un o’r merched yma brofiad tan gamp i mi ym mhob dosbarth pas de deux a dysgu i mi sgiliau pwysig iawn y byddaf yn mynd â nhw i’m canlyn. Cefais flas aruthrol ar ddysgu’r grand pas de deux o Corsaire, gan ei fod yn hwyl fawr i’w ddysgu. Doeddwn i erioed o’r blaen wedi dysgu pas de deux o ddawns ballet felly roedd yn beth gwefreiddiol i’w wneud ac rwyf wrth fy modd o ychwanegu hyn at fy repertoire.

Cefais flas mawr ar bob dosbarth ac rwyf wedi dysgu llawer gan yr aelodau o’r staff a phawb arall ar y rhaglen haf. Roedd yn wych dod i roi tro am Gymru a dawnsio bob dydd ar y llwyfan hyfryd, anaml y cewch chi’r cyfle hwnnw felly roedd yn anhygoel cael cynnig y cyfle i gymryd rhan mewn rhywbeth ar raddfa mor fawr. Bûm wrth fy modd yn gweithio gyda myfyrwyr o wahanol ysgolion a gwledydd a hyd yn oed aelodau o Ballet Cymru, roeddwn yn teimlo y gallwn ddysgu ganddyn nhw a’r holl wahanol ddulliau hyfforddi maen nhw wedi’u dioddef yn eu hysgolion ballet. Mae’r cwrs yma wedi rhoi lle i mi fagu hyder mewn agweddau nad oedd gen i gynt ac rwyf wrth fy modd o fod yn mynd â hyn i’m canlyn.

Diolch i chi am fy ngyrru ac am roi croeso i mi yma – bu’n brofiad hyfryd y bydd gen i hyd byth. Carwn ddiolch yn arbennig i Susan Dalgetty Ezra a Samira Saidi am roi i mi’r cyfle yma i brofi dawns ar wedd wahanol ac i Amy Doughty a Patricia Vallis o Ballet Cymru a ofalodd amdana i gystal. Harvey Littlefield”

Back to News