Dylan Thomas – A Child’s Christmas

Ballet Cymru yn cyflwyno dehongliad oesol o glasur Dylan Thomas A Child’s Christmas in Wales gyda cherddoriaeth gan Mason Neely a’r eicon Cymreig Cerys Matthews. Camwch i ddychymyg athrylith a dilynwch ni ar daith drwy eira, cathod a’r felan.

Yn cynnwys coreograffi gan un o enillwyr Gwobr Cymru Greadigol, Darius James ac Amy Doughty, a gwisgoedd atgofus sy’n llawn mynegiant, bydd Ballet Cymru yn rhoi bywyd newydd i’r stori oesol hon gan ddefnyddio cyfuniad unigryw’r cwmni o dechneg glasurol a’r ddawn o adrodd straeon.

Mae Ballet Cymru, a enwebwyd yn Gwmni Annibynnol Gorau yng Ngwobrau Dawns Cenedlaethol Critics Circle y DU, ac a enillodd wobr y Cynhyrchiad Dawns Gorau ar Raddfa Fawr yng Ngwobrau Theatr Cymru 2018, yn cyflwyno ballet sy’n disgleirio ac yn chwa o awyr iach.

“Addasiadau ballet diddorol a llawn dychymyg”
Anna Winter, The Stage

(Little Red Riding Hood a The Three Little Pigs, Roald Dahl 2016)

Cydgynhyrchiad yw ‘Child’s Christmas In Wales’ gan Dylan Thomas rhwng Ballet Cymru a Theatr Glan yr Afon.

Gwybodaeth am Ballet Cymru

Criw ifanc ac egnïol o ddawnswyr sy’n gwthio ffiniau ballet clasurol yw Ballet Cymru. Gan ddefnyddio straeon grymus ac oesol, mae’r cwmni’n herio’i ddawnswyr i ddehongli rhai o gymeriadau mawr llenyddiaeth.

Ballet siambr i Gymru yw Ballet Cymru, sy’n ymroddedig i fod yn gynhwysol a thorri tir newydd ym maes dawns a ballet clasurol, ac i’r safon uchaf o gydweithio â dawnswyr, coreograffwyr, dylunwyr, cyfansoddwyr a cherddorion.

Diolchiadau

Cerddi gan Dylan Thomas
Cerddoriaeth a threfniannau gan Cerys Matthews a Mason Neely
o’r albwm Dylan Thomas A Child’s Christmas, Poems and Tiger Eggs

www.cerysmatthews.co.uk

Coreograffi Darius James, Amy Doughty
Cynllun Goleuo Chris Illingworth

Cynhyrchiad ar y cyd Ballet Cymru / Theatr Glan yr Afon