Dylan Thomas – A Child’s Christmas, Poems and Tiger Eggs

Ballet newydd sbon gan y cwmni dawns arobryn o Gymru, Ballet Cymru, a adroddir gan Cerys Matthews.

Mae Ballet Cymru yn cyflwyno dehongliad bythol o glasur Dylan Thomas, A Child’s Christmas In Wales, gyda cherddoriaeth gan Mason Neely a’r eicon o Gymru, Cerys Matthews. Camwch i ddychymyg athrylith, a dilynwch ni ar daith drwy eira, cathod a’r felan.

Mae yma goreograffi gan un o enillwyr Gwobr Cymru Greadigol, Darius James, ac Amy Doughty, a gwisgoedd atgofus, teimladwy, wrth i Ballet Cymru roi bywyd newydd i’r stori fythol hon gan ddefnyddio cyfuniad unigryw y cwmni o dechneg glasurol ac adrodd stori.

Mae Cerys Matthews yn adrodd y cerddi gan Dylan Thomas yn fyw gyda’r Cwmni*

Cerddi gan Dylan Thomas © Ymddiriedolwyr Hawlfreintiau Ystâd Dylan Thomas

Y gerddoriaeth a’r trefniannau gan Cerys Matthews a Mason Neely o’r albwm Dylan Thomas – A Child’s Christmas, Poems and Tiger Eggs.
www.cerysmatthews.co.uk © Cerys Matthews

Ballet Cymru, a enwebwyd yn Gwmni Annibynnol Gorau gan Gylch y Beirniaid yng Ngwobrau Dawns Cenedlaethol Prydain 2017, ac enillwyr y Cynhyrchiad Dawns Gorau ar Raddfa Fawr yng Ngwobrau Theatr Cymru 2018, yn cyflwyno ballet disglair a ffres.

“Addasiadau ballet diddorol a llawn dychymyg”
Anna Winter, The Stage

(Little Red Riding Hood a The Three Little Pigs, Roald Dahl 2016)

“Llwyddodd y dawnswyr ifainc hyn i greu awyrgylch tynn, ymroddedig ar y llwyfan, ac roedd y gynulleidfa, o bump i naw deg pump oed, wedi’u cyfareddu o’r dechrau i’r diwedd.
Ballet Cymru, da iawn chi!”
Amanda Jennings, Dance Europe

“Heb fod yn rhy fyr, a heb fod yn rhy hir, roedd y noson yn hyfrydwch pur o’r dechrau i’r diwedd”
Jonathan Gray, Dancing Times

Cynhyrchiad ar y cyd rhwng Ballet Cymru a Theatr Glan yr Afon yw A Child’s Christmas, Poems and Tiger Eggs gan Dylan Thomas.

Diolchiadau

Cerddi gan Dylan Thomas
© Ymddiriedolwyr Hawlfreintiau Ystâd Dylan Thomas

Cerddoriaeth a threfniannau gan Cerys Matthews a Mason Neely
 o’r albwm Dylan Thomas A Child’s Christmas, Poems and Tiger Eggs
www.cerysmatthews.co.uk © Cerys Matthews

Coreograffi Darius JamesAmy Doughty

Cynllun Goleuo Chris Illingworth

Cynhyrchiad ar y cyd Ballet Cymru / Theatr Glan yr Afon

*mewn rhai oedfannau ar daith hydref 2018

Oriau Sioeau a Thocynnau