Cinderella

Mae Ballet Cymru yn ymfalchïo mewn bod yn wahanol a fydd Cinderella ddim yn eithriad yn hynny o beth, ac iddo sgôr newydd sbon danlli ac elfennau syrcas ynghyd â’r ddawns glasurol geinaf.

Bydd Ballet Cymru yn gweithio gyda’r cyfansoddwr arobryn Jack White a’r cwmni Syrcas Citrus Arts i gonsurio byd syfrdanol o ryfeddod a hud.

Cyd-gynhyrchiad ydi Cinderella/Sinderela/Ulw-Ela rhwng Ballet Cymru a Theatr Glan yr Afon, ar y cyd â Citrus Arts.

Diolchiadau

Coreograffi Darius James, Amy Doughty
Cerddoriaeth Jack White
Cynllun Goleuo Chris Illingworth
Cyd-gynhyrchiad Ballet Cymru Theatr Glan yr Afon

Rhagflas
Oriau Sioeau a Thocynnau