Ocsiwn Ddistaw

silent auction

Carem gynnig i chi’r cyfle i ennill gwobr arbennig iawn gan
Ballet Cymru drwy gymryd rhan yn ein Hocsiwn Ddistaw

Cyhoeddir yn enillwyr yn ein
Parti Dolig Hud
nos Fercher, 29ain Tachwedd 2017
6pm – 8pm
(Tocynnau ar gael o hyd!)

Y flwyddyn nesaf mae Ballet Cymru yn bwriadu creu ballet newydd cyffrous (i’w gyhoeddi cyn hir)!
Byddai’n dda iawn gennym gael eich cymorth i gyrraedd y nod, sef y £4,000
sydd eisiau i lwyfannu’r cynhyrchiad dihafal yma

EITEM 1 – Cynnig Lleiaf £150.00
· Gwahoddiad personol i bedwar i dreulio’r diwrnod yng nghwmni Ballet Cymru.
· Gwylio dosbarth dwyawr wedyn gwaith pointe a gwaith pas de deux.
· Cinio Bys a Bawd
· Ymarfer ein ballet newydd

EITEM 2 – Cynnig Lleiaf £80.00
· Darlun gwreiddiol wedi’i fframio, gan yr artist o Gymro Carl Chapple. Delir ei waith mewn casgliadau preifat ledled gwledydd Prydain a thramor, ac fe’i cynrychiolir yng nghasgliad parhaol Amgueddfa Celfyddyd Fodern Cymru.

EITEM 3 – Cynnig Lleiaf £75.00
· Print ffotograffig gwreiddiol wedi’i fframio o Ballet Cymru gan y ffotograffydd Sian Trenberth

EITEM 4 – Cynnig Lleiaf £60.00
· Pedwar tocyn am flwyddyn i weld y ddau gynyrchiadau Ballet Cymru yn Theatr Glan yr Afon, Casnewydd.
· Rhaglenni wedi’u llofnodi gan y cast

EITEM 5 – Cynnig Lleiaf £30.00
· Pedwar tocyn i Première ballet newydd Ballet Cymru yn Theatr Glan yr Afon, Casnewydd.
· Rhaglenni wedi’u llofnodi gan y cast.

Bydd y cynigion i gyd dan sêl tan ddiwrnod yr ocsiwn

Dyma’r cwbl mae gofyn i chi’i wneud:
1. Taro ar bapur rif eich dewis Eitem a’ch cynnig uchaf ynghyd â’ch enw a’ch manylion cysylltu, a’u rhoi mewn amlen.
2. Postiwch eich cynnig i Ocsiwn Ddistaw, Stiwdios Ymarfer Ballet Cymru, Uned 1, Ystâd Fasnachu’r Wern, Casnewydd, De Cymru NP10 9FQ i gael sylw Patricia Vallis. Y dyddiad cau ar gyfer cynigion drwy’r post yw 29ain Tachwedd 2017 am ganol dydd.
3. Neu gallwch ei roi i aelod o’r staff nos Fercher 29ain Tachwedd 2017 yn y Parti Dolig Hud yn ein Stiwdios Ymarfer.
4. I gael tocynnau i’r Parti Dolig Hud, cysylltwch â Patricia Vallis drwy e-bost: patriciavallis@welshballet.co.uk neu roi caniad i 01633 892 927 i drefnu i godi eich tocyn (£10 Oedolyn / £5 Plentyn dan 16).

Bid

Cofiwch fod Ballet Cymru yn Elusen Gofrestredig (Rhif: 1000855)

Back to News