Newyddion

Holl newyddion diweddaraf ein cwmni, ein cynyrchiadau a’n gweithdai

Yn eisiau: Technegydd/Gyrrwr Teithiau (cyfnod penodol tymor yr hydref Medi-Rhagfyr 2019)

Mae Ballet Cymru yn gwmni teithiol proffesiynol arobryn, sydd wedi’i leoli yng Nghasnewydd, Cymru, y Deyrnas Unedig. Rydym yn chwilio am Dechnegydd/Gyrrwr brwdfrydig, hyblyg a dibynadwy i ymuno â’r tîm Technegol. Rhaid i ymgeiswyr amlygu gwybodaeth am osod goleuadau a systemau sain, a chynorthwyo â’r gwaith o lwytho/dadlwytho setiau ac offer. Bydd y Technegydd hefyd yn gyfrifol […] Read more

Carl Chapple

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae arlunydd preswyl Ballet Cymru, Carl Chapple, wedi bod yn creu casgliad newydd o luniau ar gyfer dwy arddangosfa sydd ar ddod – y gyntaf yn Oriel Ffin y Parc, Llanrwst, a’r ail yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd. Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, bydd y ddwy sioe yn cynnwys paentiadau a […] Read more

Duets – Rhaglen Addysg a Hyfforddiant Dawns Genedlaethol

Mae Ballet Cymru yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi derbyn cyllid gan Sefydliad Paul Hamlyn a Chyngor Celfyddydau Cymru i gyflwyno DUETS dros 3 blynedd ledled Cymru Mae Ballet Cymru yn cydnabod, oherwydd rhwystrau a heriau, fod gan lawer o blant a phobl ifanc talentog gyfleoedd cyfyngedig i gael mynediad at ddawns. Mae […] Read more