Newyddion

Holl newyddion diweddaraf ein cwmni, ein cynyrchiadau a’n gweithdai

Ballet Cymru 2 - Made in Wales

Mae Ballet Cymru yn falch iawn o lansio Ballet Cymru 2 – Made in Wales, sy’n cynnwys dawnswyr y Rhaglen Cyn-broffesiynol mewn creadigaethau gan goreograffwyr sydd wedi’u lleoli yng Nghymru.   Bydd y noswaith hon yn arddangos talent y dawnswyr ifanc sydd ar drothwy eu gyrfaoedd proffesiynol yn y byd dawns, a hynny mewn darnau […] Read more

Technegydd Teithiol/Gyrrwr Yn Eisiau (contract tymor penodol dros dymor yr haf, rhwng mis Mai a mis Gorffennaf 2019)

Mae Ballet Cymru yn gwmni teithiol proffesiynol arobryn, sydd wedi’i leoli yng Nghasnewydd, Cymru, y Deyrnas Unedig. Rydym yn chwilio am Dechnegydd/Gyrrwr brwdfrydig, hyblyg a dibynadwy i ymuno â’r tîm Technegol. Rhaid i ymgeiswyr amlygu gwybodaeth am osod goleuadau a systemau sain, a chynorthwyo â’r gwaith o lwytho/dadlwytho setiau ac offer. Bydd y Technegydd hefyd […] Read more

Technegydd Teithiol Yn Eisiau

Technegydd Teithiol Yn Eisiau (contract tymor penodol dros dymor yr Haf, rhwng mis Mai a mis  Gorffennaf 2019) Mae Ballet Cymru yn gwmni bale proffesiynol arobryn, sydd wedi’i leoli yng Nghasnewydd, De Cymru. Mae’n creu cynyrchiadau unigryw a hygyrch, ac yn eu cyflwyno ar daith mewn lleoliadau ledled y Deyrnas Unedig bob blwyddyn. Y Rôl […] Read more