Newyddion

Holl newyddion diweddaraf ein cwmni, ein cynyrchiadau a’n gweithdai

Gyrrwr Yn Eisiau

Bydd yr ymgeiswyr naill ai wedi llwyddo yn eu Prawf Gyrru cyn 1997 neu’n dal trwydded i yrru minibws 17 sedd. I deithio yng ngwledydd Prydain gyda chwmni ballet sydd â’i ganolfan yng Nghasnewydd. Rhaid iddynt fod â’u canolfan yn Ne Cymru neu’n gallu ymfudo ar gyfer y cytundeb. Trwydded yrru lân, £450 yr wythnos […] Read more

Layne Hampson yn ennill ysgoloriaeth i ysgol haf Ballet Cymru

Her Ballet Awstralasia a sylfaenwyd gan Tim Podesta yn 2016, yw prif gystadleuaeth ballet Awstralia ranbarthol.  Roedd yn cynnwys deuddydd o ddosbarthiadau meistr a pherfformiadau cyhoeddus. Gwelodd y gystadleuaeth dros gant o ddawnswyr o bob cwr o Awstralia a Seland Newydd yn cystadlu am filoedd o ddoleri mewn arian parod ac ysgoloriaethau rhyngwladol i Conservatoire Ballet […] Read more

Midsummer Night's Dream i’r Plant

nos Fawrth 20fed Mehefin, 2017 6-7.10pm yn AMFFITHEATR PARC CWM DARAN Dewch i weld perfformiad dawns bendigedig o “Mid-Summer Night’s Dream” Shakespeare a pherfformiad ar y cyd yn cynnwys dawnswyr Ballet Cymru a phlant o Ysgol Gynradd Aberbargod. Mae’n rhaid cadw lle. Cadwch le drwy Stiwt Glowyr y Coed Duon ar 01495 227206. Mae lluniaeth […] Read more