Newyddion

Holl newyddion diweddaraf ein cwmni, ein cynyrchiadau a’n gweithdai

Bale ar gyfer Dechreuwyr Oedolion

Gwirioni ar ddawns a ballet? Am wella’ch ffitrwydd a’ch iechyd drwy ymarfer ysgafn?Dewch i ymuno â’n dosbarth ballet safon dechreuwyr i oedolion, dan arweiniad y ddawnswraig ballet Jemma Beatty. Mae croeso i bob gallu, dim angen cadw lle. Pryd: Bob wythnos ar nosau Llun o chwech o’r gloch tan hanner awr wedi saith yn ystod […] Read more

Joseph Isaac Powell-Main

Eleni yn Ysgol Haf Ballet Ryngwladol Ballet Cymru mae gennym ddawnsiwr anhygoel o ysbrydoledig o’r enw Joseph Isaac Powell-Main. Dechreuodd ddawnsio’n bedair oed a dechrau gwersi ballet yn bumlwydd. Yn wyth oed roedd yn gysylltai iau gyda’r Royal Ballet ac ymunodd ag Ysgol Iau’r Royal Ballet yn un ar ddeg oed. Arhosodd am bedair blynedd […] Read more

Alex Johnson – Derbynnydd Ysgoloriaeth Stanley Hawkins

Mae Ballet Cymru yn ddiolchgar tu hwnt i Gylch Ballet Llundain am Ysgoloriaeth Stanley Hawkins, sy’n rhoi lle i ddawnsiwr ifanc dawnus gael cyfle i gymryd rhan yn ein menter, Ysgol Haf Ballet Ryngwladol Cymru. Alex Johnson yw’r derbynnydd eleni. Dechreuodd Alex ddawnsio pan oedd yn seithmlwydd ar ôl cael ei ysbrydoli gan Dick Van […] Read more