Newyddion

Holl newyddion diweddaraf ein cwmni, ein cynyrchiadau a’n gweithdai

Fideos gan Red Beetle Films

Yn ddiweddar ffilmiodd Ballet Cymru fideos hyrwyddo am y cwmni, y dawnswyr, rhagluniau Cinderella o’r ymarferion a’r perfformiad, yn ogystal â digwyddiadau arbennig o’n gwaith allgyrch a wnaed gan Red Beetle Films. Dyma un am y dawnswyr anhygoel o ddawnus. Mwynhewch! Read more

Dawnsiwr Newydd Isobel Holland

Mae Ballet Cymru wrth ei fodd bod y dawnsiwr Cyn-Broffesiynol Isobel Holland yn aelod llawn amser o’r cwmni ers mis Ebrill 2018. O Stoke-on-Trent mae Isobel yn hanu a hyfforddodd yn Ysgol Ballet Elmhurst. Cewch weld ei début gyda’r cwmni yn Cinderella yng Nglan yr Afon ar yr 11eg a’r 12fed o Fai. Read more

Anturiaethau Cinderella ym Mharc Cwm Darran!

Nos Wener 8fed Mehefin bydd Parc Cwm Darran yn llywyddu noson swynol o adloniant, a Ballet Cymru yn cyflwyno perfformiad cyffrous o “Cinderella Adventures” yn cynnwys plant o Ysgol Bro Sannan ac Ysgol Gynradd Aberbargoed. Mae’r perfformiad yn cychwyn am chwech o’r gloch ac yn dod i ben am hanner awr wedi saith. Mae’r tocynnau’n […] Read more