Newyddion

Holl newyddion diweddaraf ein cwmni, ein cynyrchiadau a’n gweithdai

Mae Ballet Cymru yn chwilio am Ymddiriedolwyr i ymuno â'r Bwrdd Cyfarwyddwyr

MAE’R DYDDIAD CAU WEDI CAEL EI YMESTYN I 5PM DDYDD MAWRTH 20 TACHWEDD 2018.  Dyma gyfle gwych i ymuno â Bwrdd sefydliad celfyddydol Cymreig arobryn, a hynny yn ystod cyfnod cyffrous o ran datblygiad, gweithgarwch creadigol a phrosiectau hygyrch sy’n torri tir newydd. Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â phrofiad yn un neu ragor […] Read more

Ballet Cymru yn derbyn grant tair blynedd gan Sefydliad Garfield Weston

Mae Ballet Cymru wrth ei fodd o fod wedi gwneud cais llwyddiannus i Sefydliad Garfield Weston am gyllid craidd. Mae’r grant a ddyfarnwyd gwerth £75,000 dros gyfnod o dair blynedd. Bydd hyn yn galluogi Ballet Cymru i dalu costau nad sydd ynghlwm yn uniongyrchol ag un o fentrau neu weithgareddau’r corff ond sydd eu hangen […] Read more

Technegydd Teithio Yn Eisiau

Technegydd Teithio Yn Eisiau (cyfnod penodol tymor yr hydref, misoedd Hydref – Rhagfyr 2018) Cwmni ballet proffesiynol yw Ballet Cymru, sydd â’i ganolfan yng Nghasnewydd, De Cymru, ac sy’n mynd â chynyrchiadau dihafal a chydnaws ar daith i oedfannau drwy hyd a lled gwledydd Prydain bob blwyddyn. Y Rôl Mae Ballet Cymru ar drywydd Technegydd […] Read more