Newyddion

Holl newyddion diweddaraf ein cwmni, ein cynyrchiadau a’n gweithdai

Y Prentis Newydd Amelia O'Hara

Rydym wrth ein boddau o gael Amelia O’Hara yn brentis newydd, diolch i Ymddiriedolaeth Gelfyddydau Fenton. Dechreuodd Amelia ei hyfforddiant yn Ysgol y Royal Ballet. Wedyn aeth yn ei blaen i Tring Park ac ennill Myfyriwr Dawnsio’r Flwyddyn Dance Direct 2014. Dawnsiodd gyda Ballet yr Alban yn nhymor 2014/15 a hi oedd y Dawnsiwr Ballet […] Read more

Taith Gyffwrdd a pherfformiadau a ddisgrifir yn glywedol

Am y tro cyntaf erioed, bydd Ballet Cymru yn cynnig dau berfformiad a ddisgrifir yn glywedol ar gyfer The Light Princess, y cyntaf yn ein perfformiad yng Nghasnewydd ar yr 20fed Mai, a’r ail yn Theatr Torch yn Aberdaugleddau ar yr 21ain Mehefin. Bydd gennym hefyd Daith Gyffwrdd awr cyn pob perfformiad. Pedwar neu bum […] Read more

Athro gwadd newydd yn Ysgol Haf Ballet Ryngwladol Cymru

Mae Ballet Cymru yn edrych ymlaen at Ysgol Haf Ballet Ryngwladol Cymru eleni, i ddawnswyr uwch a phroffesiynol neu raddedig a fydd ar fynd o’r 31ain Gorffennaf – 5ed Awst, 2017. Rydym wrth ein boddau bod Tim Podesta, y coreograffydd enwog drwy’r gwledydd, yn dod yn ei ôl ac edrychwn ymlaen yn fawr at groesawu […] Read more