Newyddion

Holl newyddion diweddaraf ein cwmni, ein cynyrchiadau a’n gweithdai

Perfformiad a Ddisgrifiir i’r Glust a Thaith Gyffwrdd Cinderell

Mae Ballet Cymru yn cynnig perfformiad a ddisgrifir i’r glust o Cinderella yng Nglan yr Afon ar y 12fed o Fai. Mae Taith Gyffwrdd cyn y sioe i aelodau o’r gynulleidfa sy’n ddall neu â nam ar eu golwg hefyd ar gael am hanner awr wedi chwech drwy Alistair Sill o Word of Mouth. Cliciwch […] Read more

Dewch i gyfarfod dawnswyr newydd Ballet Cymru

Bydd digwyddiad Cyfeillion Ballet Cymru ar fynd ddydd Gwener y 27ain o Ebrill 2018 o bedwar o’r gloch tan chwech yn ein hadeilad, yn y stiwdio ddawns. Bydd y cwmni’n cyflwyno pigion o’r cynhyrchiad Cinderella a berfformir yn Theatr Glan yr Afon ar yr 11eg a’r 12fed o Fai. Dyma gyfle gwych i gyfarfod ein […] Read more

Gyrrwr / Technegydd Llwyfan yn Eisiau

Yn addas i bobl ddeheuig a chreadigol sydd am weithio’n rhan o dîm ardderchog mewn amgylchfyd adeiladol. Rhaid wrth yr ymgeiswyr brofiad o weithio mewn amgylchfyd theatr a naill ai llwyddo yn eu Prawf Gyrru cyn 1997 neu ddal trwydded i yrru minibws 17 sedd. Ar gyfer teithio yng ngwledydd Prydain gyda Chwmni Ballet arobryn […] Read more