Newyddion

Holl newyddion diweddaraf ein cwmni, ein cynyrchiadau a’n gweithdai

Ocsiwn Ddistaw

Carem gynnig i chi’r cyfle i ennill gwobr arbennig iawn gan Ballet Cymru drwy gymryd rhan yn ein Hocsiwn Ddistaw Cyhoeddir yn enillwyr yn ein Parti Dolig Hud nos Fercher, 29ain Tachwedd 2017 6pm – 8pm (Tocynnau ar gael o hyd!) Y flwyddyn nesaf mae Ballet Cymru yn bwriadu creu ballet newydd cyffrous (i’w gyhoeddi […] Read more

Pleidleisiwch dros brosiect Ballet Cymru yn Aviva Community Fund D-connect

Dyddiad cau: 21ain Tachwedd 2017 Y cwbl mae gofyn i chi’i wneud yw clicio YMA a darllen am ein prosiect newydd cyffrous D-connect Ymgofrestrwch wedyn bwrw’ch 10 pleidlais dros Ballet Cymru D-CONNECT Mae Ballet Cymru yn ceisio cyllid i gyflenwi wyth preswyliad dawns gynhwysol yng Nghymru ac yn Lloegr, gyda phlant a phobl ifanc a […] Read more

Give As You Live

Ffordd hawdd i helpu i godi MWY o arian i Ballet Cymru heb gostio dimai goch y delyn i chi! www.giveasyoulive.com Mae Give As You Live yn rhoi lle i chi siopa ar lein mewn miloedd o siopau megis Amazon, Tesco, Boots, M&S etc. a bydd yr adwerthwr yn rhoi canran o’ch pryniant i Ballet […] Read more