Newyddion

Holl newyddion diweddaraf ein cwmni, ein cynyrchiadau a’n gweithdai

Ballet Cymru yn derbyn grant tair blynedd gan Sefydliad Garfield Weston

Mae Ballet Cymru wrth ei fodd o fod wedi gwneud cais llwyddiannus i Sefydliad Garfield Weston am gyllid craidd. Mae’r grant a ddyfarnwyd gwerth £75,000 dros gyfnod o dair blynedd. Bydd hyn yn galluogi Ballet Cymru i dalu costau nad sydd ynghlwm yn uniongyrchol ag un o fentrau neu weithgareddau’r corff ond sydd eu hangen […] Read more

Technegydd Teithio Yn Eisiau

Technegydd Teithio Yn Eisiau (cyfnod penodol tymor yr hydref, misoedd Hydref – Rhagfyr 2018) Cwmni ballet proffesiynol yw Ballet Cymru, sydd â’i ganolfan yng Nghasnewydd, De Cymru, ac sy’n mynd â chynyrchiadau dihafal a chydnaws ar daith i oedfannau drwy hyd a lled gwledydd Prydain bob blwyddyn. Y Rôl Mae Ballet Cymru ar drywydd Technegydd […] Read more

Bale ar gyfer Dechreuwyr Oedolion

Gwirioni ar ddawns a ballet? Am wella’ch ffitrwydd a’ch iechyd drwy ymarfer ysgafn?Dewch i ymuno â’n dosbarth ballet safon dechreuwyr i oedolion, dan arweiniad y ddawnswraig ballet Jemma Beatty. Mae croeso i bob gallu, dim angen cadw lle. Pryd: Bob wythnos ar nosau Llun o chwech o’r gloch tan hanner awr wedi saith yn ystod […] Read more