Midsummer Night’s Dream i’r Plant

nos Fawrth 20fed Mehefin, 2017
6-7.10pm
yn AMFFITHEATR PARC CWM DARAN

Dewch i weld perfformiad dawns bendigedig o “Mid-Summer Night’s Dream” Shakespeare a pherfformiad ar y cyd yn cynnwys dawnswyr Ballet Cymru a phlant o Ysgol Gynradd Aberbargod.
Mae’n rhaid cadw lle. Cadwch le drwy Stiwt Glowyr y Coed Duon ar 01495 227206. Mae lluniaeth ar gael yn ystod yr egwyl a chyn chwech o’r gloch.

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad ewch i’r wefan cefn gwlad www.caerphilly.gov.uk/countryside

£10 / £7 Plant

Back to News