Mae Ballet Cymru yn chwilio am Ymddiriedolwyr i ymuno â’r Bwrdd Cyfarwyddwyr

MAE’R DYDDIAD CAU WEDI CAEL EI YMESTYN I 5PM DDYDD MAWRTH 20 TACHWEDD 2018. 

Dyma gyfle gwych i ymuno â Bwrdd sefydliad celfyddydol Cymreig arobryn, a hynny yn ystod cyfnod cyffrous o ran datblygiad, gweithgarwch creadigol a phrosiectau hygyrch sy’n torri tir newydd.

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â phrofiad yn un neu ragor o’r meysydd blaenoriaeth canlynol:

  • Y celfyddydau anabledd
  • Arfer cynhwysol
  • Cyfathrebu yn y Gymraeg
  • Codi arian a datblygu busnes
  • Cyllido a chyfrifyddu
  • TG a’r cyfryngau digidol.

Mae’r rôl yn un wirfoddol, ac nid yw profiad blaenorol o fod ar fwrdd neu o fod yn ymddiriedolwr yn angenrheidiol. Disgwylir i’r ymddiriedolwyr fynychu cyfarfodydd rheolaidd y bwrdd, yn ogystal â digwyddiadau i godi arian a gweithgareddau eraill, a gynhelir fel arfer yn adeilad yr elusen yng Nghasnewydd. Er bod gwybodaeth am y Gymraeg yn ddymunol, nid yw’n hanfodol ar gyfer y rôl hon. Fel Ymddiriedolwr, byddwch yn elwa ar wella eich sgiliau llywodraethu ac arweinyddiaeth, ac, ar yr un pryd, yn helpu’r elusen i gyrraedd cynulleidfaoedd ehangach ac ennyn diddordeb mwy o bobl yng nghelfyddyd bale.Nid yw diddordeb mewn bale a dawns yn hanfodol ar gyfer y rôl hon; fodd bynnag, disgwylir y bydd yr ymgeiswyr wedi gweld rhai o’n perfformiadau, neu yn bresennol yn ystod ein perfformiad o ‘A Child’s Christmas, poems and tiger eggs – Dylan Thomas’ yn Theatr Glan yr Afon yng Nghasnewydd ar 9 a 10 Tachwedd.

I wneud cais, lawrlwythwch y ffurflen gais a’i dychwelyd trwy e-bost at Jenny Isaacs, Gweinyddwr Ballet Cymru, jennyisaacs@welshballet.co.uk, a hynny erbyn 5 o’r gloch ddydd Mercher 14 Tachwedd 2018.

MAE’R DYDDIAD CAU WEDI CAEL EI YMESTYN I 5PM DDYDD MAWRTH 20 TACHWEDD 2018. 

Cysylltir â’r ymgeiswyr a fydd ar y rhestr fer ar ôl y dyddiad cyflwyno i drefnu cyfarfod cychwynnol, anffurfiol â’r Cadeirydd a’r Prif Swyddog Gweithredol. Yn anffodus, ni fyddwn yn gallu ymateb i bawb a fydd yn cyflwyno cais am y rôl hon.

Nod Ballet Cymru yw herio gwahaniaethu a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth. Rydym yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned.

CY1038B Gwent Ballet Theatre Ltd. Trustee Application Form – Cym

Gwent Ballet Theatre Ltd. Equality and Diversity Monitoring Form welsh

Board group shot 2018

Back to News