Layne Hampson yn ennill ysgoloriaeth i ysgol haf Ballet Cymru

ABC_CertificateHer Ballet Awstralasia a sylfaenwyd gan Tim Podesta yn 2016, yw prif gystadleuaeth ballet Awstralia ranbarthol.  Roedd yn cynnwys deuddydd o ddosbarthiadau meistr a pherfformiadau cyhoeddus. Gwelodd y gystadleuaeth dros gant o ddawnswyr o bob cwr o Awstralia a Seland Newydd yn cystadlu am filoedd o ddoleri mewn arian parod ac ysgoloriaethau rhyngwladol i Conservatoire Ballet Harid yn Florida ac ysgol haf Ballet Cymru.  Detholwyd y ferch ddwy ar bymtheg oed, Layne Hampson, o Lismore yn Ne Cymru Newydd i dderbyn yr Ysgoloriaeth i Ballet Cymru, Ysgol Haf Ryngwladol Cymru 2017. Mae hi wrth ei bodd gyda’r Ysgoloriaeth ac yn edrych ymlaen at ei chyfnod yng Nghymru ym misoedd Gorffennaf ac Awst.Layne

Back to News