Joseph Isaac Powell-Main

jo and krystalEleni yn Ysgol Haf Ballet Ryngwladol Ballet Cymru mae gennym ddawnsiwr anhygoel o ysbrydoledig o’r enw Joseph Isaac Powell-Main. Dechreuodd ddawnsio’n bedair oed a dechrau gwersi ballet yn bumlwydd. Yn wyth oed roedd yn gysylltai iau gyda’r Royal Ballet ac ymunodd ag Ysgol Iau’r Royal Ballet yn un ar ddeg oed. Arhosodd am bedair blynedd and fe’i hanafwyd a chael llawdriniaeth ar ei ben-glin yn bedair ar ddeg oed a gorfod gadael yr ysgol. Ni ddawnsiodd am flwyddyn neu ddwy oherwydd cymhlethdodau ar ôl y llawdriniaeth a chael damwain car ddifrifol. Canfu Joseph ddawnsio cadair olwyn a dechrau cystadlu mewn cystadlaethau dawnsio neuadd a Lladin. Ar hyn o bryd mae’n Bencampwr Dawnsio Para Cenedlaethol Gwledydd Prydain ym meysydd Dull Rhydd solo a deuawd! Yn ddiweddar perfformiodd yn Sadler’s Wells yn Llundain yn rhan o Stondin Ladin a Dawnsio Neuadd gynhwysol gyntaf gwledydd Prydain. Cwblhaodd ei flwyddyn gyntaf o hyfforddiant yn Ysgol Theatr Arden.
Yn sôn am ei brofiad hyd yn hyn yr wythnos yma, meddai: ‘Rwy’n cael blas go iawn ar yr ysgol haf, mae’n benigamp. Rwyf mor falch fod Ballet Cymru wedi rhoi’r cyfle yma i mi. Feddyliais i erioed y gallaswn wneud ballet clasurol eto. Mae’r dawnswyr i gyd yn fawr eu cymwynas. Rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda Krystal sy’n ddawnsreg dan gamp, agored ei meddwl.’
Dyma bwt o ffilm ohono’n dawnsio Pas de Deux Giselle gyda’r ddawnsreg cwmni Krystal Lowe.

Back to News