Gyrrwr Yn Eisiau

Bydd yr ymgeiswyr naill ai wedi llwyddo yn eu Prawf Gyrru cyn 1997 neu’n dal trwydded i yrru minibws 17 sedd.

I deithio yng ngwledydd Prydain gyda chwmni ballet sydd â’i ganolfan yng Nghasnewydd.

Rhaid iddynt fod â’u canolfan yn Ne Cymru neu’n gallu ymfudo ar gyfer y cytundeb.

Trwydded yrru lân, £450 yr wythnos am 11 o wythnosau’n cychwyn 25ain Medi 2017

Anfonwch CVau cyn gynted ag y bo modd at:

dariusjames@welshballet.co.uk

Rhagor o wybodaeth

www.welshballet.co.uk

Back to News