Gyrrwr / Technegydd Llwyfan yn Eisiau

Print

Yn addas i bobl ddeheuig a chreadigol sydd am weithio’n rhan o dîm ardderchog mewn amgylchfyd adeiladol.

Rhaid wrth yr ymgeiswyr brofiad o weithio mewn amgylchfyd theatr a naill ai llwyddo yn eu Prawf Gyrru cyn 1997 neu ddal trwydded i yrru minibws 17 sedd.

Ar gyfer teithio yng ngwledydd Prydain gyda Chwmni Ballet arobryn sydd â’i ganolfan yng Nghasnewydd.

Rhaid iddynt fod â’u canolfan yn Ne Cymru neu’n gallu ymfudo ar gyfer y cytundeb.

Trwydded yrru lân.

£450 yr wythnos 9 wythnos yn cychwyn 7fed May 2018

gydag estyniad posib (14 wythnos Medi 10fed – Rhagfyr 9fed 2018)

 

Anfonwch CVau cyn gynted ag y bo modd at: dariusjames@welshballet.co.uk

 Mae Ballet Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal.

 

Rhagor o wybodaeth

www.welshballet.co.uk

Elusen Rhif 1000855

Back to News