Gweithdy Bale Creadigol gyda Dawns i Bawb

Dewch aton ni i’n gweithdy ballet creadigol gyda Dawns i Bawb ddydd Sadwrn y 14eg o Orffennaf o ddeg o’r gloch y bore tan dri’r prynhawn yn Yr Aelwyd, Caernarfon i bobl ifanc o bob gallu, un ar bymtheg oed neu drosodd.Gweithdy am ddim ond bydd angen i chi cofrestru gan fod llefydd yn gyfyngedig.

I gofrestru: post@dawnsibawb 01286 685220

Dawns workshop

 

Back to News