Give As You Live

Ffordd hawdd i helpu i godi MWY o arian i Ballet Cymru heb gostio dimai goch y delyn i chi!

www.giveasyoulive.com

Mae Give As You Live yn rhoi lle i chi siopa ar lein mewn miloedd o siopau megis Amazon, Tesco, Boots, M&S etc. a bydd yr adwerthwr yn rhoi canran o’ch pryniant i Ballet Cymru.

Felly’r cwbl mae gofyn i chi’i wneud nawr yw:

• Mynd i www.giveasyoulive.com a chlicio ar ‘Sign up for free’
• Sgrifennu Gwent Ballet Theatre Ltd, clicio ar ‘Charity details’ wedyn clicio ‘Support this charity’.
• Llenwi eich manylion a chlicio ‘Create account’.
• Mewnosod yr eicon ‘Remind’, wedyn fe’ch atgoffir chi i fynd drwy wefan Give As You Live bob tro byddwch yn siopa.

Dechrau siopa:

• Cliciwch yr 06407bf3_brand-logo eicon a theipio’r siop mae arnoch eisiau – wedyn cewch eich ailgyfeirio at y siop.
• Ar ôl i chi wneud eich pryniant, talir canran o beth rydych wedi’i wario yn uniongyrchol i Ballet Cymru.
• Cofiwch rannu hyn â’ch ffrindiau a’ch teulu drwy wefan Give As You Live a rhoi’r gair ar led!

Diolch!

Back to News