Dewch i gyfarfod dawnswyr newydd Ballet Cymru

new dancers 2018

Bydd digwyddiad Cyfeillion Ballet Cymru ar fynd ddydd Gwener y 27ain o Ebrill 2018 o bedwar o’r gloch tan chwech yn ein hadeilad, yn y stiwdio ddawns. Bydd y cwmni’n cyflwyno pigion o’r cynhyrchiad Cinderella a berfformir yn Theatr Glan yr Afon ar yr 11eg a’r 12fed o Fai.

Dyma gyfle gwych i gyfarfod ein dawnswyr newydd a chael dishgled a bisgeden!! Cofiwch anfon ateb erbyn y 15fed o Ebrill 2018 at Patricia Vallis neu roi caniad i’r swyddfa 01633 892927 i gadw’ch lle.
Adeilad Ballet Cymru:
Uned 1, Ystâd Fasnachu’r Wern
Trefgwilym
Casnewydd NP10 9FQ

Back to News