Rhaglen cysyllteion Ballet Cymru 2017 – 2018

Daw Ballet Cymru yn ei ôl ym mis Medi 2017 i redeg ei raglen Cysyllteion Ballet. Mae wedi’i llunio i gyfannu’r hyfforddiant dawns mae myfyrwyr eisoes yn ei wneud ac amcan ein rhaglen cysyllteion ydi rhoi i ddawnswyr dawnus ifainc y cyfle, y ddealltwriaeth a’r ddirnadaeth o beth allai fod ynghlwm â bywyd yn ddawnsiwr proffesiynol trwy berthynas weithio fwy clòs a rheolaidd â Ballet Cymru.

Mae’r rhaglen ar gael i fechgyn a merched 12 oed a throsodd * a bydd yn gweithio ar ddwy lefel:

Cysyllteion Canol: 12 – 14 Oed
Cysyllteion Hŷn: 15 oed a throsodd

*Oed ar 31ain Awst 2017

Caiff Cysyllteion Ballet Cymru y cyfle i weithio gyda dawnswyr, cyfarwyddwyr artistig ac athrawon gwadd y cwmni a bydd pob sesiwn yn cynnwys dosbarth techneg ballet, wedyn gwaith pointe/hyfforddiant gwrywod (lle bo’n addas), repertoire a gwaith creadigol.

Dros y flwyddyn, bydd y cysyllteion yn dysgu gwaith o repertoire Ballet Cymru, yn ogystal â magu sgiliau coreograffig o weithio gyda thasgau creadigol ac ymchwiliol.

Caiff y cysyllteion gyfleoedd perfformio ym mis Gorffennaf 2018 yn Theatr Glan yr Afon, Casnewydd a chânt archebu blaenoriaethol i gyrsiau dawns Ballet Cymru.

Os ydych chi am gael clyweliad at Raglen Cysyllteion Ballet Cymru anfonwch y ffurflen gais isod yn ei hôl gan gynnwys dau lun cyfredol * i’r cyfeiriad isod erbyn 15ain Gorffennaf 2017. Wedyn cysylltwn â chi ynghylch dyddiad, amser ac oedfan y clyweliad.

*Cynhwyswch ddau lun o’r ymgeisydd mewn gwisg ddawns, yn wynebu ymlaen mewn tendu a la seconde, breichiau yn yr ail ac ail lun yn yr arabesque en l’air cyntaf.

Llwytho i Lawr Ffurflen Gais

Dyddiadau Cysyllteion

2017

17 Medi
15 Hydref
19 Tachwedd
17 Rhagfyr

2018

21 Ionawr
18 Chwefror
18 Mawrth
15 Ebrill
20 Mai
17 Mehefin
15 Gorffennaf
28 Gorffennaf – perfformio

*Efallai yr ychwanegir dyddiadau dros ben tuag adeg perfformio a rhoddir gwybod am unrhyw newidiadau yn y dyddiadau.

Cost: £200

Anfonwch y ffurflen gais isod gyda lluniau at (Cofiwch beidio ag anfon unrhyw daliad):

Amy Doughty / Cysyllteion Ballet Cymru
Uned 1,
Stad Fasnachu’r Wern,
Trefgwilym,
Casnewydd,
NP10 9FQ

Neu gallwch ebostio ffurflenni at Amy yn: amydoughty@welshballet.co.uk