Preswyliadau dawns

Mae rhaglen preswyliadau dawns Ballet Cymru yn cynnig i grwpiau brofiad gweithio mwy cynaledig a thrylwyr gyda Ballet Cymru. Addasir y preswyliadau i gyd-fynd ag anghenion pob grw^p, maen nhw’n hyblyg a chanddyn nhw ganlyniadau amrywiol, yn dibynnu ar ddisgwyliadau pob grw^p.

Canlyniad rhai o’r preswyliadau hyn ydi dangosiadau anffurfiol i deuluoedd a ffrindiau, bydd rhai’n cynnwys perfformiad codi’r llen cyn perfformiad Ballet Cymru, ac mae eraill yn ymwneud fwy ag ennill sgiliau a phrofiadau newydd heb angen perfformio.

Mae preswyliadau wedi’u llunio i hybu hygyrchedd, cymryd rhan, dealltwriaeth, gwylio a mwynhau dawns. Maen nhw hefyd yn meithrin sgiliau megis techneg, creadigedd a pherfformio. Gallant gyflyno themâu newydd i grw^p neu ddefnyddio’n sylfaen arferion sydd eisoes wedi’u sefydlu.

Mae preswyliadau yn ffordd dan gamp o brofi dawns mewn amgylchfyd sy’n hwyl, yn gyfeillgar ac yn ddiogel. Mae Preswyliadau Ballet Cymru yn gweithio gydag amrywiaeth o grwpiau gan gynnwys pobol ag anableddau dysgu a chorfforol, pobol sy’n byw mewn mannau daearyddol anghysbell, ysgolion cynradd ac uwchradd, colegau a chanolfannau cymuned.

Ymhlith rhai preswyliadau cynt bu:

Gweithio gyda’r myfyrwyr yng Ngholeg Castell Nedd Port Talbot, Castell Nedd
Tights and Toupees, Casnewydd
Hijinx, Caerdydd
CoMotion, Pen-y-bont ar Ogwr
Ysgol Gyfun Treorci, Treorci
Insync, Rhondda Cynon Taf
Ysgol Gynradd Llanedeyrn, Caerdydd

I gael gwybod mwy am Breswyliadau Dawns Ballet Cymru, neu i ofyn am breswyliad i’ch grw^p ebostiwch Amy yn: amydoughty@welshballet.co.uk