Gweithdai ar daith

Mae Ballet Cymru yn cynnig gweithdai dawns a ballet ar daith mewn oedfannau ledled gwledydd Prydain (mae dyddiadau’r gweithdai hyn i’w cael ar ein Calendar Digwyddiadau o dan Beth Sydd Ymlaen ar y dudalen hafan).

Mae Gweithdai ar Daith wedi’u llunio i fod yn hwyl, yn llawn gwybodaeth ac i roi i’r cyfranwyr well dealltwriaeth o Ballet Cymru, ei ddawnswyr a’i repertoire. Maen nhw’n rhyngweithiol ac yn annog cymryd rhan, ysbrydoliaeth a’r cyfle i gyfarfod ac i weithio gyda dawnswyr proffesiynol y cwmni.

Bydd gweithdy yn cynnwys orig gynhesu dawns/ballet wedyn cyflwyniad i ddawnswyr y cwmni a sgwrs fer ac arddangosiad o gynhyrchiad presennol y cwmni. Wedyn dysgir darn o repertoire wedi’i addasu i’r cyfranwyr cyn dod i ben mewn seiat holi ac ateb.

Mae Gweithdai ar Daith ar fynd ar y cyd â pherfformiadau Ballet Cymru – mae gwylio’r perfformiad proffesiynol yn rhan bwysig o’r gweithdy ac yn rhoi lle i’r cyfranwyr gael profiad llawnach a mwy boddhaus.

I gadw’ch lle mewn gweithdy ac i godi tocyn i berfformiad, cysylltwch â’r theatr yn uniongyrchol neu ebostio Amy i gael rhagor o fanylion yn: amydoughty@welshballet.co.uk