Dawns Haf Cymru 2019 ac Ysgol Haf Ballet Rhyngwladol Cymru 2019

22 Gorffennaf – 3 Awst, Theatr Glan yr Afon, Casnewydd

Gyda gwestai arbennig, Sander Blommaert

Mae Ballet Cymru yn cynnig cyrsiau creadigol a chyrsiau ballet gwych yr haf hwn!

Mae pob cwrs wedi’i gynllunio ar gyfer ystod o lefelau a phrofiad ballet, o safon gwaith gradd i lefel broffesiynol. Mae’r holl gyrsiau’n cynnwys dosbarth techneg ballet, repertoire ballet a choreograffi.

Yn dibynnu ar y cwrs, mae dosbarthiadau eraill yn cynnwys gwaith pointe, hyfforddiant i ddynion/menywod, pas de deux, Pilates ac ymestyn.

Mae cyrsiau ballet Dawns Haf Cymru yn cael eu harwain gan ddawnswyr proffesiynol Ballet Cymru.

Yn Ysgol Haf Ballet Rhyngwladol Cymru byddwch yn gweithio gyda dawnswyr proffesiynol a Chyfarwyddwyr Artistig Ballet Cymru, a’r gwestai arbennig, Sander Blommaert.
 
Mae’r holl gyrsiau’n arwain at berfformiadau ar y prif lwyfan yn Theatr Glan yr Afon, Casnewydd o flaen cynulleidfa.
Mae rhagor o fanylion am bob cwrs wedi’u rhestru ar y dudalen ganlynol. I wneud cais, dewiswch un o’n cyrsiau, yna cwblhewch y ffurflen gais 2 dudalen (peidiwch ag anfon unrhyw daliad eto) a’i dychwelyd at Amy Doughty / Dawns Haf Cymru amydoughty@welshballet.co.uk heb fod yn hwyrach na 15 Gorffennaf 2019.

Dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael, felly gwnewch gais yn gyflym i osgoi cael eich siomi!

Llwytho i Lawr Ffurflen Gais

Wythnos Un: Dydd Llun 22 – Dydd Gwener 26 Gorffennaf 2019

Yn gorffen gyda pherfformiad yn Theatr Glan yr Afon, Casnewydd ddydd Gwener 27 Gorffennaf, 2.30pm.

Cwrs Ballet 1:
(10+ Oed)
9.30am – 12.30pm*
Cwrs Creadigol 2:
(10+ Oed)
1.30 – 4.30pm*
Cwrs Bale 1: dosbarth techneg ballet wedi’i ddilyn gan repertoire ballet (nid yw gwaith pointe yn angenrheidiol).

Cwrs Creadigol 2: sesiwn gynhesu/dosbarth creadigol wedi’i ddilyn gan goreograffi creadigol.

*Gall cyfranogwyr ddewis mynychu’r diwrnod cyfan neu dim ond y bore neu’r prynhawn.

Ffi y cwrs: Hanner diwrnod = £80 / diwrnod llawn = £140
Cwrs Ballet 3:
Lefel Elfennol/Canolradd
(12+ Oed)
9.30am – 5.30pm
Mae gwaith pointe sylfaenol yn angenrheridiol ar gyfer y cwrs hwn

Mae’r cwrs yn cynnwys dosbarth ballet dyddiol, gwaith pointe, repertoire clasurol, coreograffi creadigol, ymestyn
Ffi y cwrs: £150

Wythnos Dau: Dydd Llun 29 Gorffennaf – Dydd Sadwrn 3 Awst 2019

Yn gorffen gyda pherfformiad yn Theatr Glan yr Afon, Casnewydd ddydd Sadwrn 3 Awst, 2.30pm.

Cwrs Ballet 4:
Canolradd/Uwch
(15+ Oed)
9.30am – 5.30pm
Mae angen techneg ballet ddatblygedig ac o leiaf 4 blynedd o brofiad ar gyfer y cwrs hwn
Mae’r cwrs yn cynnwys dosbarth ballet dyddiol, gwaith pointe, pas de deux, hyfforddiant ar gyfer menywod/dynion, repertoire clasurol, coreograffi creadigol, ymestyn/Pilates
Gofynnwn i chi ddarparu ffotograffau dawns o’ch dewis gyda’ch cais am y cwrs hwn
Ffi y cwrs: £160
Ysgol Haf Ballet Rhyngwladol Cymru
Dawnswyr uwch a phroffesiynol/graddedig
(Oed 18+)

Gweithio gyda’r dawnswyr proffesiynol a Chyfarwyddwyr Artistig Ballet Cymru, a’r athro gwadd Sander Blommaert.
9.30am – 5.30pm
Dosbarth cwmni clasurol dyddiol ar y llwyfan gyda Chyfarwyddwyr Artistig Ballet Cymru ac Athrawon Gwadd, yna dosbarthiadau Pointe/Hyfforddiant i Ddynion, Pas De Deux, Repertoire, Ymestyn/Pilates a Choreograffi.

Mae rhestrau llety ar gael ar gais.

Anfonwch ddolen/fideo o waith dosbarth neu unigol gyda’ch cais am y cwrs hwn.

Ffi y cwrs: £180

I wneud cais, llenwch a dychwelwch y ffurflen gais ganlynol erbyn 16 Gorffennaf 2019 gyda chefnogaeth

Gyda chefnogaeth

logo-strip