Dawns Haf Cymru 2017 ac Ysgol Haf Ballet Rhyngwladol Cymru

24ain Gorffennaf – 5ed Awst, Theatr Glan yr Afon, Casnewydd

Mae Ballet Cymru yn cynnig pedwar cwrs ballet dros yr haf yn 2017.

Mae pob cwrs wedi’i lunio i ddarparu ar gyfer amrywiaeth o lefelau a phrofiad ballet, o safon gwaith gradd yr holl ffordd hyd at lefel broffesiynol.

Mae’r cyrsiau i gyd yn cynnwys dosbarth techneg ballet, repertoire ballet a choreograffi.

Mae dosbarthiadau eraill, gan ddibynnu ar y cwrs, yn cynnwys gwaith pointe, hyfforddi gwrywod/menywod, pas de deux, Pilates ac ymestyn.

Penllanw’r cyrsiau i gyd ydi perfformiadau ar y prif lwyfan yn Theatr Glan yr Afon, Casnewydd o flaen cynulleidfa.

Gellir darparu llety hunanarlwyol i fyfyrwyr 18+

Arweinir cyrsiau ballet Dawns Haf Cymru gan ddawnswyr proffesiynol Ballet Cymru.

Mae Ysgol Haf Ballet Rhyngwladol Cymru hefyd yn cynnwys dosbarth cwmni proffesiynol bob dydd dan arweiniad Cyfarwyddwyr Artistig Ballet Cymru ac Athrawon Gwadd.

Llwytho i Lawr Ffurflen Gais

I ymgofrestru ar gwrs, llenwch y ffurflen gais gyda’ch dewis gwrs a lluniau a’u hanfon at:

Amy Doughty/ Dawns Haf Cymru,
Ballet Cymru,
Uned 1,
Stad Ddiwydiannol Y Wern,
Trefgwilym,
Casnewydd,
NP10 9FQ

neu eu hanfon drwy ebost at Amy yn: amydoughty@welshballet.co.uk

Wythnos Un: dydd Llun 24ain tan ddydd Gwener 28ain Gorffennaf 2017

Yn darfod mewn perfformiad yn Theatr Glan yr Afon, ddydd Gwener 28ain Gorffennaf, 2.30pm

Cwrs Ballet 1:
(Oed 10+)
9.30am – 12.30pm
Cwrs Creadigol 2:
(Oed 10+)
1.30 – 4.30pm
Mae Cwrs Ballet 1 yn cynnwys dosbarth techneg ballet wedyn repertoire ballet. Dydi gwaith pointe ddim yn angenrheidiol ar gyfer y cwrs yma.

Mae Cwrs Creadigol 2 yn cynnwys orig ystwytho/dosbarth creadigol wedyn coreograffi creadigol.

*Y cyfranogwyr piau dewis dod i’r diwrnod cyfan neu ddim ond y cwrs bore neu bnawn.

Cwrs: Hanner diwrnod = £70 / Diwrnod llawn = £120
Cwrs Ballet 3:
Lefel Elfennol/Ganolradd
(Oed 12+)
9.30am – 5.30pm
Mae’r cwrs yn cynnwys dosbarth ballet bob dydd, gwaith pointe, repertoire clasurol, coreograffi creadigol, ymestyn.
*Mae gwaith pointe sylfaenol yn angenrheidiol ar gyfer y cwrs yma.
Cwrs: £140

Wythnos Dau: dydd Llun 31af Gorffennaf tan ddydd Sadwrn 5ed Awst

Yn darfod mewn perfformiad yn Theatr Glan yr Afon, ddydd Sadwrn 5ed Awst, 2.30pm

Cwrs Ballet 4:
Canolradd/Uwch
(Oed 15+)
9.30am – 5.30pm
Mae’r cwrs yn cynnwys dosbarth ballet bob dydd, pointe, pas de deux, hyfforddiant gwrywod/benywod, repertoire clasurol, coreograffi creadigol, ymestyn/Pilates.

*Techneg ballet uwch a lleiafswm o 4 blynedd o brofiad pointe yn angenrheidiol.

Cwrs: £140
Ysgol Haf Ballet Rhyngwladol Cymru:
Dawnswyr uwch a phroffesiynol/graddedig
(Oed 18+)
9.30am – 5.30pm
Dosbarth cwmni clasurol dyddiol ar lwyfan gyda chyfarwyddwr Ballet Cymru ac Athrawon Gwadd, wedyn dosbarthiadau Pointe/Hyfforddiant Gwrywod, Pas De Deux, Repertoire, Ymestyn/Pilates a Choreograffi.

*Anfonwch eich dewis luniau dawns

Llety: Gellir darparu llety ar gyfer y cwrs yma o ddydd Sul 30ed Gorffennaf tan ddydd Sadwrn 5ed Awst yng Nghampws Pentre Myfyrwyr Casnewydd. Ystafelloedd sengl ydi’r ystafelloedd i gyd gydag en suite a chyfleusterau coginio ac ymolchi. Mae rhagor o fanylion ar gael yma http://www.mystudentvillage.com/uk/newportstudentvillage/
Cwrs: £160  Cwrs gyda llety: £340