Cwrs trylwyr y fenni 2017

31 Mai – 3 Mehefin, Theatr y Bwrdeistref, Y Fenni

Daw Ballet Cymru yn ei ôl at GWRS TRYLWYR Y FENNI

Bydd dawnswyr proffesiynol y cwmni’n rhedeg dau gwrs:

1. Dawnswyr Iau (8 hyd at 11 oed)

2. Ballet Elfennol (12 oed a hŷn)

Dyddiad: 30 Mai – 2 Mehefin 2017

Amser: 1 – 4pm

Ymhle: Theatr y Bwrdeistref, Y Fenni

Cost: £60

Mae’r cwrs yn cynnwys tocyn i berfformiad Ballet Cymru o A Midsummer Night’s Dream yn Theatr y Bwrdeistref a bydd y cwrs yn dod i ben mewn perfformiad gan y cyfranwyr i godi’r llen ar berfformiad y cwmni ar 2 Mehefin am hanner awr wedi saith.

I wneud cais am eich lle anfonwch y ffurflen isod yn ei hôl at:

Amy Doughty / Y Fenni
Ballet Cymru
Uned 1 Stad Fasnachu’r Wern
Trefgwilym
Casnewydd
NP10 9FQ

Neu gallwch ebostio ffurflenni at Amy yn: amydoughty@welshballet.co.uk

Llwytho i Lawr Ffurflen Gais

Mae’r cwrs wedi’i lunio i roi i’r cyfranwyr y profiad o weithio gyda dawnswyr proffesiynol Ballet Cymru ac i greu darn perfformio.

Caiff cyfranwyr Cwrs Trylwyr Y Fenni’r cyfle i ddysgu am stori A Midsummer Night’s Dream, darganfod ei chymeriadau a dysgu amdanyn nhw, a dyfeisio darn perfformio wedi’i seilio ar ei themâu.

Bob dydd awn â’r cyfranwyr drwy orig ystwytho a gemau, dosbarth ballet a sesiwn greadigol/ddysgu i greu eu dawns. Bwriad Cwrs Trylwyr Y Fenni ydi bod yn hwyl, yn rhyngweithiol, yn llawn gwybodaeth ac yn greadigol.

Wedyn dangosir darn perfformio’r cyfranwyr cyn perfformiad Ballet Cymru o A Midsummer Night’s Dream nos Wener y 2ed o Fehefin am hanner awr wedi saith yn Theatr y Bwrdeistref, Y Fenni.
Drwy bob prynhawn bydd seibiannau tameidiau i aros pryd a diodydd yn ogystal â’r cyfle i wylio dawnswyr y cwmni’n perfformio darnau o goreograffi, holi a dod yn aelod o Ballet Cymru am rai dyddiau!

I wneud cais am eich lle ar Gwrs Trylwyr Y Fenni anfonwch y ffurflen gais sy’n dilyn yn ei hôl at Amy yn Ballet Cymru (manylion uchod). Ychydig o lefydd sydd yna ar Gwrs Trylwyr Y Fenni felly gwnewch gais yn fuan rhag cael eich siomi.