Cwrs Dwys y Fenni 2018

Dyddiad: Dydd Mawrth 29 Mai – Dydd Gwener 1 Mehefin 2018
Amser: 1pm – 4pm
Lleoliad: The Borough Theatre, Y Fenni
Cost: £70 gan gynnwys tocyn i weld Cinderella

Mae’r cwrs wedi’i gynllunio i roi profiad unigryw i’r cyfranogwyr o weithio gyda dawnswyr proffesiynol Ballet Cymru a chreu darn i’w berfformio.

Bydd y rhai a fydd yn cymryd rhan yng Ngwrs Dwys y Fenni yn cael y cyfle i ddysgu am stori Cinderella, darganfod ei chymeriadau a dysgu amdanynt, a dyfeisio darn i’w berfformio yn seiliedig ar ei themâu.

Bydd dawnswyr proffesiynol Ballet Cymru yn cynnal dau gwrs:

1) Dawnswyr Ifanc (8 – 11 oed)
2) Ballet Elfennol (12+ oed)

Bob dydd bydd y cyfranogwyr yn cael sesiwn gynhesu a gemau, dosbarth ballet, a sesiwn greadigol/sesiwn ddysgu i greu eu dawns. Bydd Cwrs Dwys y Fenni yn gwrs hwyliog, rhyngweithiol, addysgiadol a chreadigol.

Bydd y darn a grëwyd gan y cyfranogwyr yn cael ei berfformio i godi’r llen ar berfformiad Cinderella gan Ballet Cymru ddydd Gwener 1 Mehefin 2018 am 7.30pm yn y Borough Theatre, Y Fenni.

Bydd egwyl ar gyfer byrbrydau a diodydd bob prynhawn yn ogystal â chyfle i wylio dawnswyr y Cwmni yn perfformio rhannau o goreograffi, cyfle i ofyn cwestiynau, a dod yn aelod o Ballet Cymru am ychydig ddyddiau!

Mae’r ffi ar gyfer y cwrs yn cynnwys tocyn i berfformiad Cinderella gan Ballet Cymru yn y Borough Theatre ar 1 Mehefin 2018. Bydd tocynnau ar gyfer y perfformiad hefyd ar werth yn swyddfa docynnau’r theatr.

I wneud cais am eich lle ar Gwrs Dwys y Fenni, lawrlwythwch y ffurflen gais o’n gwefan. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi e-bostio
Amy Doughty amydoughty@welshballet.co.uk

Dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael, felly gwnewch gais yn gyflym i osgoi cael eich siomi!

Gyda chefnogaeth

logo-strip