Calendr digwyddiadau

 • 12 Rha 2018
  NEWYDD! Sesiwn Dawns Greadigol Gynhwysol i Bobl Ifanc
  Casnewydd, NP10 9FQ
  Ballet Cymru, Uned 1, Stad Fasnachu'r Wern,Tŷ-du,
  SITM2013 yn agored I bawb Mae croeso I gyfranogwyr ag anableddau neu hebddynt Ar gyfer pobl ifanc 11-25 oed £3.00 am bob dosbarth Nos fercher 6pm - 7pm YN DECHRAU NOS FERCHER 7 TACHWEDDD Ballet Cymru, Uned 1, Stad Fasnachu'r Wern, Ty-du, Casnewydd NP10 9FQ Mae'r lleoliad yn gwble hygyrch Cysylltwch a'r Sywddog Mynediad ac Allgymorth, Louise Lloyd, am ragor o wybodaeth neu I archebu eich Ille; t: 01633 892927 e: louiselloyd@welshballet.co.uk
 • 7 Ion 2019
  Dosbarthiadau Ballet i Ddechreuwyr Mewn Oed – Gwanwyn 2019
  Newport NP10 9FQ
  Ballet Cymru Dance Studio
  Ydi perfformiadau Ballet Cymru yn eich ysbrydoli? Beth am ymuno â’n dosbarthiadau ballet wythnosol yng Nghasnewydd sydd ar fynd nosau Llun o chwech o’r gloch tan hanner awr wedi saith, am ddim ond £5 y dosbarth*.   I gadw’ch lle neu i gael rhagor o wybodaeth, rhowch ganiad i Jenny yn Ballet Cymru ar 01633 892927 neu ebostio jennyisaacs@welshballet.co.uk. Mae ein stiwdio ddawns yn: Ballet Cymru Uned 1, Stad Ddiwydiannol y Wern Trefgwilym Casnewydd NP10 9FQ Gallwch brynu sgidiau ballet ar lein o Dance Direct *os cadwch le ymlaen llaw am bum sesiwn neu fwy, neu os ydych yn un o Ffrindiau Ballet Cymru (cofiwch ddod â’ch cerdyn aelodaeth o’r Ffrindiau). Mae dosbarthiadau picio i mewn yn costio £7 y sesiwn.