Calendr digwyddiadau

 • 20 Ion 2020
  Dosbarthiadau Ballet i Ddechreuwyr Mewn Oed
  Newport NP10 9FQ
  Ballet Cymru Dance Studio

  Ydi perfformiadau Ballet Cymru yn eich ysbrydoli? Beth am ymuno â’n dosbarthiadau ballet wythnosol yng Nghasnewydd sydd ar fynd nosau Llun o chwech o’r gloch tan hanner awr wedi saith, am ddim ond £5 y dosbarth*.

  I gadw’ch lle neu i gael rhagor o wybodaeth, rhowch ganiad i Jenny yn Ballet Cymru ar 01633 892927 neu ebostio jennyisaacs@welshballet.co.uk.

  Mae ein stiwdio ddawns yn:

  Ballet Cymru

  Uned 1, Stad Ddiwydiannol y Wern

  Trefgwilym

  Casnewydd

  NP10 9FQ

  Gallwch brynu sgidiau ballet ar lein o Dance Direct

  *os cadwch le ymlaen llaw am bum sesiwn neu fwy, neu os ydych yn un o Ffrindiau Ballet Cymru (cofiwch ddod â’ch cerdyn aelodaeth o’r Ffrindiau). Mae dosbarthiadau picio i mewn yn costio £6 y sesiwn.