Calendr digwyddiadau

  • 10 Med 2018
    Dosbarthiadau Ballet i Ddechreuwyr Mewn Oed – Hydref 2018
    Casnewydd NP10 9FQ
    Ballet Cymru
    Ydi perfformiadau Ballet Cymru yn eich ysbrydoli? Beth am ymuno â’n dosbarthiadau ballet wythnosol yng Nghasnewydd sydd ar fynd nosau Llun o chwech o’r gloch tan hanner awr wedi saith, am ddim ond £6 y dosbarth*. Mae’r dosbarth yn addas i bob gallu, gan gynnwys oedolion sy’n ailgydio mewn ballet a dawns, a rhieni gyda phlant hyn sydd am roi cynnig ar ballet gyda’i gilydd! I gadw’ch lle neu i gael rhagor o wybodaeth, rhowch ganiad i Jenny yn Ballet Cymru ar 01633 892927 neu ebostio jennyisaacs@welshballet.co.uk. Mae ein stiwdio ddawns yn: Ballet Cymru Uned 1, Stad Ddiwydiannol y Wern Trefgwilym Casnewydd NP10 9FQ Gallwch brynu sgidiau ballet ar lein o Dance Direct *os cadwch le ymlaen llaw am bum sesiwn neu fwy, neu os ydych yn un o Ffrindiau Ballet Cymru (cofiwch ddod â’ch cerdyn aelodaeth o’r Ffrindiau). Mae dosbarthiadau picio i mewn yn costio £8 y sesiwn.