Calendr digwyddiadau

 • 9 Med 2019
  Dosbarthiadau Ballet i Ddechreuwyr Mewn Oed – Hydref 2019
  Newport NP10 9FQ
  Ballet Cymru Dance Studio

  Ydi perfformiadau Ballet Cymru yn eich ysbrydoli? Beth am ymuno â’n dosbarthiadau ballet wythnosol yng Nghasnewydd sydd ar fynd nosau Llun o chwech o’r gloch tan hanner awr wedi saith, am ddim ond £5 y dosbarth*.

  9  Medi - 21 Hydref 2019

  4 Tachwedd - 9 Rhagfyr 2019

  I gadw’ch lle neu i gael rhagor o wybodaeth, rhowch ganiad i Jenny yn Ballet Cymru ar 01633 892927 neu ebostio jennyisaacs@welshballet.co.uk.

  Mae ein stiwdio ddawns yn:

  Ballet Cymru

  Uned 1, Stad Ddiwydiannol y Wern

  Trefgwilym

  Casnewydd

  NP10 9FQ

  Gallwch brynu sgidiau ballet ar lein o Dance Direct

  *os cadwch le ymlaen llaw am bum sesiwn neu fwy, neu os ydych yn un o Ffrindiau Ballet Cymru (cofiwch ddod â’ch cerdyn aelodaeth o’r Ffrindiau). Mae dosbarthiadau picio i mewn yn costio £6 y sesiwn.