Cymerwch ran yn ein cyrsiau ballet yn 2019!

WSD for web page

Dawns Haf Cymru 2019 ac Ysgol Haf Ballet Rhyngwladol Cymru 2019

22 Gorffennaf – 3 Awst,

Theatr Glan yr Afon, Casnewydd

Gyda gwestai arbennig, Sander Blommaert

I gael rhagor o wybodaeth a gweld sut i wneud cais, cliciwch yma


153_Sian Trenberth Photography_DA17-30_BC Assocs Performance

Rhaglen Cysyllteion Ballet Cymru 2019 – 2020

Mae Rhaglen Aelodau Cyswllt Ballet Cymru wedi’i chynllunio i ategu hyfforddiant dawns presennol y myfyrwyr a’i nod yw rhoi cyfle i ddawnswyr ballet ifanc, talentog gael cipolwg ar fywyd fel dawnsiwr proffesiynol drwy feithrin perthynas waith agosach a mwy rheolaidd gyda Ballet Cymru.

Mae’r rhaglen yn cael ei chynnal yn fisol o fis Medi tan fis Gorffennaf yn stiwdios dawns Ballet Cymru yng Nghasnewydd, ac mae ar gael i fechgyn a merched 11+

I gael rhagor o wybodaeth a gweld sut i wneud cais, cliciwch yma

Back to News