Coreograffydd Gwadd Charlotte Edmonds

charlotte edmondsBydd Ballet Cymru yn gweithio gyda choreograffydd ac athro gwadd cyffrous, Charlotte Edmonds, yn Ysgol Haf Ballet Ryngwladol Cymru fydd ar fynd o’r 30ain o Orffennaf tan y 4ydd o Awst 2018. Ymunodd y coreograffydd o Loegr, Charlotte Edmonds, â Rhaglen Coreograffwyr Ifainc y Royal Ballet yn nhymor 2015/16 yn aelod cyntaf. Hyfforddodd yn Ysgol y Royal Ballet a pherfformio gyda’r Royal Ballet pan oedd yn fyfyriwr. Gwnaeth ei début coreograffu gyda’r Royal Ballet yn 2014 ar y ffilm The Indifferent Beak i Deloitte Ignite 14. Roedd yn goreograffydd gwadd yn Ysgol Haf 2017 y Royal Ballet.

Yn Ysgol y Royal Ballet roedd Edmonds yn y rownd derfynol yng Nghystadleuaeth Coreograffu Iau Ninette de Valois am dair blynedd yn olynol ac enillodd Gystadleuaeth Coreograffu Hy^n Kenneth MacMillan yn 2011 a 2012. Aeth yn ei blaen i astudio yn Ysgol Ballet a Dawns Gyfoes Rambert a chwblhau gradd sylfaen ddwy flynedd yno yn 2015. Roedd ar restr Llundeinwyr dylanwadol 2015 ‘Progress 1000′ yr Evening Standard. Edrychwn ymlaen at ei chroesawu i Gymru!wibss ad DE

Back to News