Ffrindiau

Ymunwch â Ffrindiau Ballet Cymru

O ymuno â Ffrindiau Ballet Cymru byddwch yn gwybod eich bod yn cefnogi’r cwmni ac mae’n ffordd dan gamp o gyfarfod pobol sy’n rhannu awch am Ballet Cymru ac ymroddiad iddo. Bydd eich cefnogaeth yn gwneud gwahaniaeth go iawn ac ar yr un pryd fe gewch elwa ar fanteision lawer bod yn aelod o’r Ffrindiau. Bydd y digwyddiadau’r tu ôl i’r llenni yn gwneud i chi sylweddoli’n fwy’r holl waith caled sydd ynghlwm â chreu ein cynyrchiadau. O ddod yn un o’r Ffrindiau gallwch fod yn gymorth i ymorol am ddyfodol y cwmni rydych mor hoff ohono.

Mae’r MANTEISION yn cynnwys:

• AM DDIM – llythyr newyddion y FFRINDIAU ddwywaith y flwyddyn a diweddariadau rheolaidd
• AM DDIM – copi o raglen flynyddol Ballet Cymru mewn lliw llawn
• AM DDIM – cerdyn aelodaeth personol
• I’r dethol rai – gwahoddiadau ‘FFRINDIAU’N UNIG’ i ymarferion a dosbarthiadau’r cwmni
• I’r dethol rai – gwahoddiadau i groeso a diodydd wedi’r sioe
• Eich enw ar restr y credydau yn y rhaglen flynyddol

Mae gennym dri math o aelodaeth flynyddol:

• Aelodaeth Ffrind – £25 y flwyddyn
• Aelodaeth ar y cyd i chi a’ch cymar – £30 y flwyddyn
• Aelodaeth Iau (pobol ifanc dan 16) sy’n cynnwys crys Ti Ballet Cymru AM DDIM! – £15 y flwyddyn

‘Cwmni bychan ond aruthrol o ddawnus ydi Ballet Cymru, sy’n cyflwyno cynyrchiadau ffres a gwreiddiol bob blwyddyn, ac rwyf wrth fy modd o fod yn un o’i ‘Ffrindiau’. Rhoes i mi’r cyfle dihafal i fod yn fwy na dim ond aelod o’r gynulleidfa a mynd y tu ôl i’r llenni i weld sut rhoir bywyd i’r cynyrchiadau. Cefais gyfle i gyfarfod y dawnswyr a’u gweld yn ymarfer, fy ngwahodd i sgyrsiau cyn sioeau yng nghwmni’r cyfarwyddwr artistig a ‘Nosweithiau’ dethol llawn ymarferion, cipion ymlaen law ar ddeunydd newydd, a pherfformiadau dethol gan y dawnswyr. Yn anad dim mae’n gyfle go iawn i gefnogi cwmni sy’n rhoi cymaint o bleser i mi.’
Lauren Jones – un o Ffrindiau Ballet Cymru

‘Roedd yn fraint yn wir cael fy ngwahodd i gael cip y tu ôl i’r llenni, byd na wêl y rhan fwyaf o aelodau’r gynulleidfa fyth mohono.’
David Williams – un o Ffrindiau Ballet Cymru

I wneud cais am aelodaeth, cysylltwch â’r Swyddog Datblygu Patricia Vallis neu fynd i’n tudalen cysylltu â ni.

Rydym yn derbyn taliadau drwy BACS*, neu siec yn daladwy i Gwent Ballet Theatre Ltd.
*cysylltwch â Patricia Vallis os oes arnoch eisiau trefnu i dalu’n electronig, diolch.