Ffrindiau

Ymunwch â Ffrindiau Ballet Cymru

O ymuno â Ffrindiau Ballet Cymru byddwch yn gwybod eich bod yn cefnogi’r cwmni ac mae’n ffordd dan gamp o gyfarfod pobol sy’n rhannu awch am Ballet Cymru ac ymroddiad iddo. Bydd eich cefnogaeth yn gwneud gwahaniaeth go iawn ac ar yr un pryd fe gewch elwa ar fanteision lawer bod yn aelod o’r Ffrindiau. Bydd y digwyddiadau’r tu ôl i’r llenni yn gwneud i chi sylweddoli’n fwy’r holl waith caled sydd ynghlwm â chreu ein cynyrchiadau. O ddod yn un o’r Ffrindiau gallwch fod yn gymorth i ymorol am ddyfodol y cwmni rydych mor hoff ohono.

Mae’r MANTEISION yn cynnwys:

• AM DDIM – llythyr newyddion y FFRINDIAU ddwywaith y flwyddyn a diweddariadau rheolaidd
• AM DDIM – copi o raglen flynyddol Ballet Cymru mewn lliw llawn
• AM DDIM – cerdyn aelodaeth personol
• I’r dethol rai – gwahoddiadau ‘FFRINDIAU’N UNIG’ i ymarferion a dosbarthiadau’r cwmni
• I’r dethol rai – gwahoddiadau i groeso a diodydd wedi’r sioe
• Eich enw ar restr y credydau yn y rhaglen flynyddol

Mae gennym dri math o aelodaeth flynyddol:

• Aelodaeth Ffrind – £25 y flwyddyn
• Aelodaeth ar y cyd i chi a’ch cymar – £30 y flwyddyn
• Aelodaeth Iau (pobol ifanc dan 16) sy’n cynnwys crys Ti Ballet Cymru AM DDIM! – £15 y flwyddyn

‘Cwmni bychan ond aruthrol o ddawnus ydi Ballet Cymru, sy’n cyflwyno cynyrchiadau ffres a gwreiddiol bob blwyddyn, ac rwyf wrth fy modd o fod yn un o’i ‘Ffrindiau’. Rhoes i mi’r cyfle dihafal i fod yn fwy na dim ond aelod o’r gynulleidfa a mynd y tu ôl i’r llenni i weld sut rhoir bywyd i’r cynyrchiadau. Cefais gyfle i gyfarfod y dawnswyr a’u gweld yn ymarfer, fy ngwahodd i sgyrsiau cyn sioeau yng nghwmni’r cyfarwyddwr artistig a ‘Nosweithiau’ dethol llawn ymarferion, cipion ymlaen law ar ddeunydd newydd, a pherfformiadau dethol gan y dawnswyr. Yn anad dim mae’n gyfle go iawn i gefnogi cwmni sy’n rhoi cymaint o bleser i mi.’
Lauren Jones – un o Ffrindiau Ballet Cymru

‘Roedd yn fraint yn wir cael fy ngwahodd i gael cip y tu ôl i’r llenni, byd na wêl y rhan fwyaf o aelodau’r gynulleidfa fyth mohono.’
David Williams – un o Ffrindiau Ballet Cymru

I wneud cais am aelodaeth, cysylltwch â’r Swyddog Datblygu Patricia Vallis neu fynd i’n tudalen cysylltu â ni.

Rydym yn derbyn taliadau drwy BACS*, neu siec yn daladwy i Gwent Ballet Theatre Ltd.
*cysylltwch â Patricia Vallis os oes arnoch eisiau trefnu i dalu’n electronig, diolch.

FFRINDIAU PENNAF

 • Fleur and Steve Bale
 • Suzanne Bradley
 • Mercedes Boulan
 • Janine Dance
 • Sue Deare
 • Susan Dalgetty Ezra
 • Kevin and Carolyn Gomm
 • Hugh Moelwyn Hughes
 • Colin Jones
 • Paul L’Allier
 • Cerys Lewis
 • Lynda Lewis
 • Lorraine and Peter MacDonald
 • Gavin Manion
 • Mandy Morris
 • Simon Moorish and Family
 • John Owen
 • Dr David and Maureen Thomas
 • Ritchie Tout and Family
 • Karen Waite
 • Dierdre Wakefield

FFRINDIAU AR Y CYD

 • Tommy and Linda Atkins
 • Gill Bayliss
 • Mercedes and Christophe Boulan
 • Rosemary and Tony Carrington
 • Neville and Katy Cooper
 • Jean Daniels
 • Stephanie and Dave Dole
 • Sarah and Phoebe Dooley
 • Karen and Richard Faraway
 • John Fisher
 • Natasha Gray
 • Rhiannon Heaven
 • Mike Holden
 • Sylvia and Colin Mason
 • Antony and Rosemary Mason
 • Noelle and David Meddick
 • Patricia Millar
 • Angela and William Morgan
 • Jayne Morgan
 • Emily and Claire Noon
 • Annie Parker
 • Marianne and Ron Pateman
 • Denise Raynor
 • Zoe Roberts
 • Mick Roner
 • RF and Helen Slater
 • Ceri and Gwennan Staziker
 • Sarah and Philip Swainston
 • Roger and Janet Turner
 • Penny and Martyn Vaughan
 • Carol Woodford
 • Anne Whitfield

FFRINDIAU

 • Julia Adams
 • Yvonne Aston
 • Jayne Bryant
 • Rosemary Butler
 • Sarah Cash
 • Eirlys Cawdery
 • Gary Clarke
 • Fiona Creedon
 • Mrs Carole Dale
 • Stella Denton
 • Sian Evans
 • Dawn Francis
 • Sarah Goodall
 • Sarah Goodey
 • Valerie Jenkins
 • Pierre L’Allier
 • Jane Lambert
 • Professor Brian Peeling
 • Judith Rice
 • Betsan Roberts
 • Ruth Till
 • Sian-Rod Trenberth-Jones
 • Ann Veronica Turnbull
 • P & M Vallis
 • Claire Watkins

FFRINDIAU IAU

 • Ella-Louise Appleby
 • Isabella Bant
 • Olivia Bant
 • Rea Barton
 • Olivia Carter-Lewis
 • Kezia Coulson
 • Caroline Crewe-Read
 • Lucy (Rachel) Davies
 • Amelia (Samantha) Donnelly (Thomas)
 • Elinor Edwards
 • Naomi Embury
 • Chloe Forward
 • Rebecca Francis
 • Erin Godfrey
 • Elaine Godfrey
 • Fiona Harding
 • Sian Ivett
 • Amelia Johnson
 • Ffion Jones
 • Seren Grace Jones
 • Nikki Kelsey
 • Sophie L’Allier
 • Gabriella Langford
 • Imogen Lewis
 • Jess Amy Lovett
 • Helen Low
 • Iris Maloney
 • Milly Mason
 • Emily Mason
 • Layla Mason
 • Lauren (mum Georgia) Mc Leary
 • Saskia McKay
 • Jennifer Miller
 • Aayilah Moorish
 • Daanyal Morrish
 • Anwen (Rebecca) O’Brien
 • Charlotte Painter
 • Seren Parker
 • Joanna Peralta
 • Megan Perrott
 • Charlotte Reed
 • Claire Rutland
 • Annie (Laura) Salter
 • Celyn Stewart
 • Kieron Swainston
 • Isobel Thornton
 • Emma Turnbull-Kirk
 • Margaret van Lierep
 • Mitchell Watts
 • Friederike Anna Zinn