Ballet Cymru yn derbyn grant tair blynedd gan Sefydliad Garfield Weston

Mae Ballet Cymru wrth ei fodd o fod wedi gwneud cais llwyddiannus i Sefydliad Garfield Weston am gyllid craidd. Mae’r grant a ddyfarnwyd gwerth £75,000 dros gyfnod o dair blynedd. Bydd hyn yn galluogi Ballet Cymru i dalu costau nad sydd ynghlwm yn uniongyrchol ag un o fentrau neu weithgareddau’r corff ond sydd eu hangen ar gyfer rhedeg y cwmni o ddydd i ddydd, darparu cynyrchiadau graenus sy’n ennill gwobrau a rhaglenni addysgol hygyrch. Bydd y cyllid yma’n gymorth gyda gwariant megis costau Marchnata neu Weinyddu, costau cyfleustodau neu ffioedd proffesiynol. Fel corff rydym byth a hefyd yn gwneud ein gorau glas i ganfod ffynonellau cyllid amgen ac rydym felly’n ddiolchgar pan dderbyniwn grant a fydd yn gaffaeliad i ddatblygiad y cwmni.

Back to News