Ballet Cymru 2 – Made in Wales

Mae Ballet Cymru yn falch iawn o lansio Ballet Cymru 2 – Made in Wales, sy’n cynnwys dawnswyr y Rhaglen Cyn-broffesiynol mewn creadigaethau gan goreograffwyr sydd wedi’u lleoli yng Nghymru.

 

Bydd y noswaith hon yn arddangos talent y dawnswyr ifanc sydd ar drothwy eu gyrfaoedd proffesiynol yn y byd dawns, a hynny mewn darnau a grëwyd yn benodol ar eu cyfer.

 

Bydd dawnsiwr y cwmni, Alex Hallas, y coreograffydd annibynnol o fri, Jack Philp www.jackphilpdance.co.uk, Emma Lewis (cyn-ddawnswraig gyda Ballet Bern), Patricia Vallis (cyn-ddawnswraig gyda Bellet Zurich), a Chyfarwyddwyr Artistig Ballet Cymru, Darius James ac Amy Doughty, yn coreograffu detholiad o ddarnau sy’n amrywio o’r clasurol i ddawns arloesol, flaengar.

Back to News