Bale ar gyfer Dechreuwyr Oedolion

Gwirioni ar ddawns a ballet? Am wella’ch ffitrwydd a’ch iechyd drwy ymarfer ysgafn?Dewch i ymuno â’n dosbarth ballet safon dechreuwyr i oedolion, dan arweiniad y ddawnswraig ballet Jemma Beatty.
Mae croeso i bob gallu, dim angen cadw lle.

Pryd: Bob wythnos ar nosau Llun o chwech o’r gloch tan hanner awr wedi saith yn ystod y tymor, yn cychwyn nos Lun 10fed Medi 2018
Ymhle: Stiwdio ddawns Ballet Cymru, Uned 1, Ystâd Fasnach y Wern, Trefgwilym, Casnewydd NP10 9FQ
Cost: £6 y dosbarth pan gadwch le i leiafswm o bedair sesiwn yr hanner tymor (neu £8 y sesiwn picio i mewn)
I gael rhagor o wybodaeth ewch i’n gwefan
www.welshballet.co.uk/cymryd-rhan

Jemma

Back to News