Athro gwadd newydd yn Ysgol Haf Ballet Ryngwladol Cymru

Mae Ballet Cymru yn edrych ymlaen at Ysgol Haf Ballet Ryngwladol Cymru eleni, i ddawnswyr uwch a phroffesiynol neu raddedig a fydd ar fynd o’r 31ain Gorffennaf – 5ed Awst, 2017. Rydym wrth ein boddau bod Tim Podesta, y coreograffydd enwog drwy’r gwledydd, yn dod yn ei ôl ac edrychwn ymlaen yn fawr at groesawu Lisa Probert yn athro gwadd. Ar ôl hyfforddi yn y Royal Ballet School, dawnsiodd Lisa gyda’r London City Ballet a’r Peter Schaufuss Ballet. Wedyn ymunodd â’r English National Ballet am ddeng mlynedd yn dawnsio rolau unawd a phrif rolau megis Bluebird, Song Fairy, White Cat, Red Riding Hood, Silver, White Cat (Sleeping Beauty) Autumn Fairy, Summer Fairy,(Cinderella) Gerda (Snow Queen),Clara (Nutcracker) Alice (Alice in Wonderland) rolau yn Romeo and Juliet, Manon, Etudes, a Rite of Spring, ymhlith eraill lawer ac mewn gweithiau newydd.LMP

Mae’r llefydd yn gwerthu fel slecs felly cofiwch gadw’ch lle rhag blaen! I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais cliciwch ar y cyswllt uchod.

Back to News