Alex Johnson – Derbynnydd Ysgoloriaeth Stanley Hawkins

Mae Ballet Cymru yn ddiolchgar tu hwnt i Gylch Ballet Llundain am Ysgoloriaeth Stanley Hawkins, sy’n rhoi lle i ddawnsiwr ifanc dawnus gael cyfle i gymryd rhan yn ein menter, Ysgol Haf Ballet Ryngwladol Cymru. Alex Johnson yw’r derbynnydd eleni.Alex2

Dechreuodd Alex ddawnsio pan oedd yn seithmlwydd ar ôl cael ei ysbrydoli gan Dick Van Dyke yn y ffilm “Mary Poppins”. Pan oedd yn nawmlwydd cynigiwyd lle iddo ar Raglen Cysyllteion Iau’r Ballet Brenhinol.  Yn ddiweddarach cafodd le yn Ysgol y Ballet Brenhinol.  Yn ystod ei bum mlynedd yno perfformiodd yn y Ty^ Opera (ar y prif lwyfan a Linbury) ac yn Opera Holland Park. Yn 2016 daliodd i hyfforddi mewn ballet clasurol yn Ysgol Ballet Elmhurst lle bydd yn graddio yn 2019 â Diploma Safon 6  mewn Dawns.logo

Back to News